Zināmi Krāslavas novada jaunā biznesa ideju konkursa „Īsteno ideju Krāslavas novadā!” rezultāti

Krāslavas novada dome šogad pirmo reizi izsludināja biznesa ideju konkursu „Īsteno ideju Krāslavas novadā!” Krāslavas novadā deklarētiem iedzīvotājiem no 31 gada vecuma. Konkursa  mērķis bija sekmēt darba vietu radīšanu, jaunu un inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos novadā. Konkursam tika iesniegti seši pieteikumi – divi no Ūdrīšu pagasta, viens no Skaistas pagasta un trīs no Krāslavas pilsētas. 2018. gada 31. maijā Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija apstiprināja biznesa plānu projektus, kuru realizācijai piešķīra finansējumu 8000 eiro apmērā.

Indras pagasta zemnieku saimniecības „Bučas” (īpašnieks Jevgēnijs Bobičs) projekta „Mobilais kravas automašīnu un lauksaimniecības tehnikas riepu serviss” mērķis ir izveidot un ieviest Krāslavas novadā jaunu pakalpojumu – izbraukuma servisu, kas ietvers riepu montāžu un remontu.

Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecības „Brieži” (īpašniece Inga Eizenberga) projekts „Jaunu produktu un pakalpojumu attīstīšana zemnieku saimniecībā „Brieži”” ar mērķi izveidot un aprīkot degustācijas virtuvi – saldumu darbnīcu, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai.

Krāslavas novada domes izpilddirektors, komisijas loceklis Jānis Geiba: „Ir patiess prieks, ka biznesa ideju konkursā piedalījās vairāki pretendenti, radot konkurenci. Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un nākamajā gadā startēt konkursā ar jaunām idejām, kas būtu vērstas tieši uz ražošanu un darba vietu radīšanu!”

Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam veiksmi savu biznesa ideju realizēšanā!

Agita Ļebedkova,
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore
Jura Rogas foto