ZEIMUĻS izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai skolēnu rudens brīvlaikā

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

Projekta iesniedzēji: Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes, valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī juridiskas un fiziskas personas, kas vēlas organizēt nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem.

Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8.kab., katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz 15.00. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz 2018. gada 21. septembrim vai nosūtīt pa pastu: ARPC, Krasta ielā 31, Rēzeknē, LV-4601.

Nometnes nolikums 2018

Papildus informācija: E.Ivanova, ARPC jaunatnes lietu speciāliste, t. 64622599, 26033202.