Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku kārtība Aglonā

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki ir katoļu baznīcas reliģiski svētki, kas tiek atzīmēti 15. augustā. Latvijā tie tiek visplašāk svinēti Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu bazilikā.

VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS SVINĪBU KĀRTĪBA AGLONAS DIEVMĀTES SANKTUĀRIJĀ 2018. GADĀ

Sestdiena, 11. augusts – SLIMNIEKIEM VELTĪTA DIENA

07:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise, svētība slimniekiem
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – Svētā Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Svētdiena, 12. augusts – ĢIMENĒM VELTĪTA DIENA

10:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise, laulībā doto solījumu atjaunošana
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
19:00 – Svētā Mise saderinātajiem, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Pirmdiena 13. augusts

07:00 – Svētā Mise
11:00 – Rožukronis
12:00 – Svētā Mise
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ MEINARDA SVINĪBAS

18:30 – Vesperes
19:00 – Svētā Mise, litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22:00 – Lūgšanu vakars
24:00 – Svētā Mise, nakts  adorācija bazilikā

Otrdiena, 14. augusts

07:00 – Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
09:00 – Svētā Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie centrālā altāra)
11:00 – Rožukronis (bazilikā pie centrālā altāra)
12:00 – Svētā Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15:00 – Dieva Žēlsirdības kronītis
16:00 – Svētā Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  OBLIGĀTĀS SVINĪBAS

17:30 – Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18:00 
– Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18:30
 – Vesperes
19:00 – Svētā Mise (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana, litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija
22:00  Tautas krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24:00 – Svētā Mise (pie pāvesta altāra)
01:00 – 7:00 Vissvētākā Sakramenta adorācija bazilikā

Trešdiena, 15. augusts

07:00 – Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
09:00 – Svētā Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana
10.00 – Svētā Mise svešvalodā (apakšējā baznīcā)
10.00 – sprediķis krievu valodā
11:00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12:00 – Svētku galvenā sv. Mise (pie pāvesta altāra), litānija V. J. Marijas godam, euharistiskā procesija
19:00 – Svētā Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)