Viļakas novada Rekovā notikusi Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme

Š.g. 2.novembrī Viļakas novada kultūras centrā “Rekova” notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas  (LPIA) kārtējā ikmēneša sanāksme, kurā pulcējās vairāk nekā 110 pašvaldību izpilddirektori un speciālisti no visas Latvijas.

Atklājot sanāksmi, Viļakas novada domes izpilddirektore Zigrīda Vancāne teica: “Viļakas pusē saule lec agrāk un ar Viļakas novadu sākas Eiropa Savienība. Esam lepni par kultūrvēsturisko mantojumu, jauniešiem, uzņēmējiem, sabiedriski aktīviem novada senioriem,  un visiem, kas iegulda savu artavu novada attīstībā.  ”

Un novēlēja: ”Lai izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem darbiem.”

Par Viļakas novadu, tā attīstību, izglītību, kultūru, nemateriālo kultūras mantojumu, realizētajiem projektiem, veselības un sociālo sfēru un citām aktivitātēm novadā klātesošajiem pastāstīja un prezentācijā parādīja Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vineta Zeltkalne.

LPIA valdes informāciju nodeva LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis.

Meža apsaimniekošana aizsargājamās dabas teritorijās stāstīja Meža īpašnieku biedrības pārstāve Aiga Grasmane.

Par publisko iepirkumu jautājumu aktualitātēm iepazīstināja Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) vadītāja Dace Gaile, ES fondu projektiem – iepirkumiem, labajām praksēm, tipiskajām kļūdām- CFLA Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļas vadītāja Liāna Teilāne, Zaļais iepirkums-kādas izmaiņas gaidāmās – VARAM Koordinācijas departamenta direktors Māris Klismets un Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības  nodaļa vecākais eksperts Uģis Zanders, elektronisko iepirkumu sistēma darbībā – katalogi un e-konkursu vide. Izmaiņas 2019.gadā. – VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs, datu aizsardzība, ieviešanas gaita, piemēriDatu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova un Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja Olga Graudiņa.

Dienas otrajā pusē sanāksmes dalībniekiem bija iespēja pabūt zemnieku saimniecībā “Kotiņi”, apskatīt saimniecību, uzdot sev interesējošus jautājumus, iegādāties  un nogaršot pusdienas no izaudzētās produkcijas.

Novada apskatē, sanāksmes dalībnieki devās uz Viļaku, kur vakara gaismā apskatīja Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu, ieklausījās priestera Guntara Skuteļa stāstītajā par baznīcas vēsturi, ērģelnieces Initas Raginskas spēlētajās ērģeļu  un Raivitas dziedātajās skaņās. Kultūras un radošo industriju centrā apskatīja starptautisko izstādi “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture”. Novada ekskursiju noslēdza Rekovas dzirnavās.

Foto un teksts: Lietvedības, komunikācijas un informācijas nodaļas vadītāja Terēzija Babāne.