Viļakas novada pašvaldība atbalsta iedzīvotājus, kas palikuši un cīnās par novada izaugsmi

Viļakas novadā liela uzmanība tiek pievērsta izglītības, kultūras, sporta, sociālās, ceļu, ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanai par to tikšanās laikā ar Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem pastāstīja Viļakas pašvaldības izpilddirektore Zigrīda Vancāne. Uz diskusiju ar Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatori Latgalē Astrīdu Leščinsku un Uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu bija ieradušies arī Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu pagasta pārvalžu vadītāji, lai izrunātu reemigrantu iespējas Viļakas pašvaldībā.

Novada bērniem ir pieejama izglītība 3 pirmsskolas izglītības iestādēs, 4 pamatskolās, Viļakas Valsts ģimnāzijā. Rekavas vidusskolā ir pieejama arī vakarskola. Pašvaldībā darbojas mūzikas un mākslas skola, sporta skola, trīs bērnu un jauniešu iniciatīvu centri.

Pašvaldība īsteno projektu “PROTI un DARI!”, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja saņemt neformālās apmācības un speciālistu konsultācijas.

Galvenās uzņēmējdarbības nozares Viļakas novadā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, mazumtirdzniecība, kokapstrāde un biškopība. Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību novadā, jau trešo gadu tiek atbalstīti topošie un jaunie uzņēmēji 2000,00 eiro apmērā biznesa ideju īstenošanai.

Iedzīvotājiem ir iespējams saņemt medicīnas, veterināros, skaistumkopšanas, transporta, kravas pārvadājumu un ēdināšanas pakalpojumus.

Viļakas novadā ir aktīva kultūras dzīve 7 novada kultūras namos, 7 bibliotēkās un 3 muzejos. Savukārt baudīt aktīvo atpūtu var Viļakas novada Šķilbēnu pagastā dabas parkā “Balkanu kalni”, kura kopējā platība ir 32 ha. Pa Viļakas ezeru var supot jeb airēt uz dēļa, pieejams ir arī peintbols.