Viļakā sociālajā projektā saņemti 313 pakalpojumi

Viļakas novada ģērbonis

Viļakas novada pašvaldība ir viena no Latgales reģiona pašvaldībām, kura piedalās projektā Nr. 9.2.2.1/15/I/005„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk DI), tādējādi dodot iespēju Viļakas novada pašvaldības bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk bērni ar FT) un to likumiskajiem pārstāvjiem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus iespējami tuvāk savai dzīves vietai.

Kopš 2018. gada 1. jūnija bērni ar FT un to likumiskie pārstāvji ir saņēmuši fizioterapijas individuālās nodarbības (tai skaitā ārstniecisko masāžu) „Viļakas veselības aprūpes centrā”, kā arī reitterapijas individuālās nodarbības sertificēta reitterterapeita vadībā ar zirgu, kuram ir Latvijas profesionālās Reitterterapijas asociācijas izsniegts sertifikāts par tā atbilstību reitterterapijas programmai.

DI projekta ietvaros bērni ar FT var saņemt 40 sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas reizes un bērnu likumiskie pārstāvji 20 pakalpojuma sniegšanas reizes.

Laika posmā no 1. jūnija līdz 31. septembrim 10 bērni ar FT saņēma 243 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reizes:

  • Fizioterapijas individuālās nodarbības tika sniegtas 129 reizes 10 bērniem ar FT;
  • Masāžas individuālās nodarbības saņēma 10 bērni ar FT 55 reizes;
  • Reitterapijas individuālās nodarbības notika 59 reizes astoņiem bērniem.

Laika posmā no 1. jūnija līdz 31.septembrim pieci bērnu likumiskie pārstāvji saņēma 70 sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reizes:

  • Vispārējā klasiskā masāža tika sniegta 40 reizes četriem bērnu likumiskajiem pārstāvjiem;
  • Fizioterapijas individuālās nodarbības saņēma trīs likumiskie pārstāvji -kopā 30 reizes.

Paldies Viļakas Sociālā dienesta darbiniecei Elīnai Keišai, kas regulāri komunicē ar vecākiem un sniedz lielu ieguldījumu projekta realizācijā!

Vislielākais  paldies speciālistiem: Santai Graudiņai (fizioterapijai), Ainai Dukovksai (masāža), Aļonai Antončikai (reitterapija), Larisai Kļitončikai (reitterapijas asistente un zirgu īpašniece), kas strādāja no visas sirds ar bērniņiem un to vecākiem!

Sirsnīgs paldies projektā iesaistītajām ģimenēm – mīļie vecāki, paldies Jums par pacietību, sapratni un uzticēšanos, kopā šogad esam padarījuši daudz!

Paldies DI komandai, „Viļakas veselības aprūpes centram” par sadarbību un atbalstu!