Viduslatgales NVO līderi vasaras akadēmijā apgūs jaunas zināšanas

Vasaras akadēmijā piedalīsies 25 Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Akadēmija notiks šī gada 28. un 29. jūnijā Preiļu pagasta Jaunsaimnieku „Dzeņu mājās”.
Vasaras akadēmijas vadmotīvs- pilsonisko iniciatīvu attīstība, pilsoniskās sabiedrības būtība, komunikāciju un sadarbības prasmju attīstība, sociālo kontaktu izkopšana organizācijas mērķu sasniegšanai, nestandarta problēmu risināšanas metodes organizāciju darba uzlabošanai. Nometnes vienojošā tematika un darba metodes būs vērstas uz sadarbības prasmju un sociālo kontaktu izkopšanu, kā arī kopēju ideju ģenerēšanu. Nometnes darbs tiks organizēts, lai atraisītu ikviena dalībnieka radošo potenciālu, kas dotu nozīmīgu pienesumu pārstāvētajai organizācijai. Tiks izmantotas sadarbību, dialoga un radošu risinājumu un uzņēmīguma veicinošanas metodes, kas palīdzēs biedru organizācijām vienai otru izzināt, atrast kopējos saskares punktus un uzticamus sadarbības partnerus kopēju ideju un projektu īstenošanai.

Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” “Latgales NVO projektu programmas 2018” finansiālu atbalstu.

Informāciju iesūtīja:
Projekta vadītājs Artis Utināns
Biedrības “Preiļu NVO centrs” valdes priekšsēdētājs