Vārkavas vidusskolā lauž robežas starp politiķiem un jauniešiem

11. janvārī Vārkavas vidusskolā notika jauniešu un pašvaldību deputātu sarunu pasākums “Kafija ar politiķiem”, kur neformālā gaisotnē tika apspriesti jauniešiem svarīgi jautājumi. Šī pasākuma mērķis bija izveidot ciešāku komunikāciju un sadarbību starp novada jauniešiem un politiķiem.

Sarunās ar jauniešiem no Vārkavas novada un Kalupes pagasta, iesaistījās Vārkavas novada deputāti Aldis Upenieks, Mindaugas Bitinas, Andris Lazdāns un domes priekšsēdētāja Anita Brakovska, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un Līvānu novada domes deputāte Inese Jaunušāne.  Sarunas virzīja pasākuma moderators Māris Susejs.

Strukturētā dialoga laikā tika izrunāti jautājumi,  par jauniešu mērķiem un to ietekmējošiem faktoriem, par stresa mazināšanu, par mediju ziņu patiesumu un kritisko domāšanu, par sociāli atstumto sabiedrības grupu iekļaušanu, par lauku reģionu pievilcīgumu jauniešu acīm.  Pasākuma laikā deputāti dalījās atmiņu stāstos par savu bērnību, par izvēlēm, ko veikuši dzīves laikā un kā tās ietekmējušas gan personīgo dzīvi, gan profesionālo karjeru. Jaunieši ne tikai   uzdeva sev interesējošos jautājumus deputātiem, bet arī paši centās atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kas skar viņu ikdienu un nākotnes plānus. Kā izrādās — sava viedokļa noformulēšana un domu izteikšana nav nemaz tik vienkārša, it sevišķi, ja tas ir jādara daudzu cilvēku klātienē.

Aktivitātes laikā tika izstrādātas rekomendācijas pašvaldības darba uzlabošanā jaunatnes jomā un IZM Jaunatnes politikas valsts programmas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” kopējo mērķu sasniegšanā.  Sarunu pasākums “Kafija ar politiķiem” notika jauniešu projekta “Nāc un runāt sāc!” ietvaros. Projektu īsteno Vārkavas novada dome  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Vārkavas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Dagnija Dudarjonoka