Valsts prezidenta vizīte Dagdas novadā

Otrdien, 2018.gada 14. augustā, Valsts prezidents Raimonds Vējonis darba vizītē apmeklēja Dagdas novadu. Vizītes laikā tikās ar Dagdas novada domes priekšsēdētāju, deputātiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un administrācijas darbiniekiem, kā arī apmeklēja novadā strādājošos uzņēmējus.

Pašvaldības izpilddirektors Artjoms Gekišs, izmantojot prezentāciju par novadu, iepazīstināja Valsts prezidentu ar Dagdas novadu, tā attīstību, iesāktajiem projektiem un iecerēm. Tika pārrunāti novada aktuālākie jautājumi, piemēram, kā novads piesaista jaunos darbiniekus, ko darīt, lai jaunieši pēc mācībām atgrieztos atpakaļ savās dzimtajās mājās.

Pēc tikšanās ar deputātiem un pārvalžu vadītājiem Valsts prezidents apmeklēja Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centru “Parka rozes”, kur tikās ar skolēniem. Skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, katrs gribēja parādīt ko iemācījies, sagatavojis, bet laika trūkuma dēļ tas nebija iespējams. Raimonds Vējonis uzrunājot skolēnus, uzsvēra, ka svarīgi ir mācīties un iet nevis vieglāko ceļu, bet dažreiz ir jāiet smagāko ceļu, lai sasniegtu vairāk.

Pēc Jauniešu iniciatīvu centra apmeklējuma, Valsts prezidents varēja vērot zirgu rikšotāju paraugdemonstrējumus.  Anatols Viškurs ar kundzi Sandru Viškuri pastāstīja par savu aizraušanos ar zirgiem, par piedalīšanos zirgu rikšotāju sacensībās, par to organizēšanu.

Zemnieku saimniecības “Eži” īpašnieks Pāvels Kavuns izrādīja savu augļu dārzu, pastāstīja kā sāka nodarboties ar augļkopību, kā attīstīja. Valsts prezidents Pāvela dārzā iestādīja ābelīti “EV Guna”, kur blakus jau aug Latvijas eksprezidentes Vairas Vīķes – Freibergas 2005. gadā stādītā ābele “Kovaļenkovskoje”.

Tāpat Raimonds Vējonis apmeklēja zemnieku saimniecību “Celiņi”, kur saimniecības īpašnieks Viktors Krūmiņš ar kundzi Sandru Krūmiņu izrādīja savu graudu kalti, paskaidroja, kāpēc neved graudus uz citām kaltēm, bet iegādājās paši savu. Pārrunāja situāciju par pagājušā gada lietavām, kā tās ietekmēja ražu, kādas perspektīvas uz nākotni u.c. jautājumus.

Jauku pārsteigumu bija sagatavojusi Asūnes līnijdeju grupa “Balzāms dvēselei”, kura visus klātesošos priecēja ar savām dejām.

Vizītes noslēgumā Valsts prezidents apmeklēja muzeju “Andrupenes lauku sēta”, kur ar latgaliešu dziesmām sagaidīja folkloras kopa “Sovvaļnīki”. Muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa izrādīja visas ēkas un izstāstīja arī to vēsturi.

Pēc muzeja ekspozīciju apskates visi varēja degustēt Latgales kulinārā mantojumu.

 

Sanita Karpoviča

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja