Valdība piešķir papildus 10 miljonus eiro lauksaimnieku vidū populārajai zemes iegādes kreditēšanas programmai

Otrdien, 22. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas ierosinājumu piešķirt papildus 10 miljonus eiro lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes programmai lauksaimnieciskajai ražošanai. Šobrīd zemes iegādes programmai piešķirto līdzekļu apjoms ir sasniedzis 80 miljonus eiro, no kuriem 70 miljoni jau ir izmantoti.

Lauksaimnieki joprojām ļoti aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Nepilnu sešu gadu laikā, kopš zemes kreditēšanas programma ir ieviesta, zemnieki, izmantojot programmas piedāvāto iespēju, lauksaimnieciskajai ražošanai ir iegādājušies vairāk nekā 33 tūkstošus ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes (30.04.2018. dati). Šā gada 30. aprīlī bija apstiprināti 1398 aizdevumi par kopējo summu 68 miljoni eiro. Lauksaimniecības zemes iegādes valsts atbalsta programmu īsteno “Altum”.

“Kopš zemes iegādes kreditēšanas programmas darbības pirmajām dienām 2012. gada vidū zemnieki ļoti aktīvi izmanto tās sniegtās iespējas iegādāties savā īpašumā lauksaimniecības zemi, jo programma dod iespēju zemi pirkt ar zemām procentlikmēm un kredīta atmaksai tiek dots ilgs termiņš, tādējādi nesarežģot saimniecību finansiālo situāciju. Šī programma ir viens no mūsu atbalsta mehānismiem, kas veicina lauksaimnieciskās darbības attīstību un sociālekonomisko aktivitāti reģionos. Esmu gandarīts, ka programmu aktīvi izmanto arī daudzas mazās un vidējās saimniecības,” uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.

““Altum” īstenotajai lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programmai ir nemainīgi stabils un augsts pieprasījums, tāpēc novērtējam piešķirtos līdzekļus zemes iegādes aizdevumu finansēšanai. Vienlaikus šodien valdība  apstiprinājusi arī virkni lauksaimniekiem ļoti būtisku pozitīvu izmaiņu šajā programmā. Pirmkārt, lai pretendētu uz  atbalstu zemes iegādei, turpmāk tiks vērtēti saimniecības ienākumi no hektāra par vienu no pēdējiem diviem gadiem, nevis pēdējo gadu. Iepriekš plūdu, sausuma un citu neizbēgamu nelabvēlīgu dabas apstākļu ietekmē daudzas saimniecības nevarēja izpildīt prasības un izmantot zemes iegādes programmu. Tagad viena neveiksmīga sezona neizslēgs lauksaimniekus no iespējas izmantot zemes iegādes programmas priekšrocības,” stāsta “Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Otrkārt, būtisks uzlabojums ir ienākumu uz hektāru sliekšņa samazināšana bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kuriem ražošanas specifikas dēļ šobrīd bija mazas iespējas izmantot programmas atbalstu. Jaunums ir arī ienākumu nevērtēšana trīs gadus gaļas lopu un ilggadīgo stādījumu audzētājiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ sākotnēji nav ienākumu un attiecīgi nebija iespējams izmantot atbalstu zemes iegādei. Tiek ieviesta arī jauna atbalsta saņēmēju grupa – jaunie lauksaimnieki vecumā virs 40 gadiem, kas arī varēs izmantot jaunajiem lauksaimniekiem zemes iegādei paredzētos atvieglojumus.

Programmas izmantošanas aktivitāte:
01.07.2012.-31.12.2012. apstiprināti 59 aizdevumi 3,2 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2013.-31.12.2013. apstiprināti 191 aizdevumi 8,9 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2014.-31.12.2014. apstiprināti 268 aizdevumi 13,8 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2015.-31.12.2015. apstiprināti 276 aizdevumi 14,5 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2016.-31.12.2016. apstiprināti 322 aizdevumi 15,6 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2017.-31.12.2017. apstiprināti 263 aizdevumi 11,1 miljonu eiro vērtībā;
01.01.2018.-30.04.2018. apstiprināti 88 aizdevumi 4,8 miljonu eiro vērtībā.

Patlaban aizdevuma gala procentu likme ir 2,7%. Nepilnu sešu gadu laikā aizdevumu procentu likmes zemes iegādei šajā programmā bijušas no 3,02% 2015. gada 2. pusgadā līdz 3,52% 2012. gada 2. pusgadā – tātad procentu likmēm caurmērā bijusi vērojama tendence samazināties.

Sākotnēji 2012. gadā zemes iegādes programmai tika piešķirti 14 miljoni eiro, taču nepilnu sešu gadu laikā, ņemot vērā lauksaimnieku lielo interesei, summa vairākkārt palielināta un nu jau sasniegusi 80 miljonus eiro, bet aizdevuma termiņš audzis no 20 līdz 30 gadiem, savukārt maksimālā aizdevuma summa vienam aizņēmējam no 142 tūkstošiem eiro līdz 430 tūkstošiem eiro.

Vairāk informācijas MK noteikumos “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
_____________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece, Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālrunis: 67027070, mob.: 26534104; e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv