Valdība atbalsta VARAM rosinātos atbalsta mehānismus uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās

2018.gada 8. maija Ministru kabineta sēdē valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos priekšlikumus*, kuros ir noteikti vairāki atbalsta mehānismu uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās, kā arī rosināts noteikt mazāku īpašuma iegādes cenu uzņēmējiem, kuri pirms tam bijuši tā nomnieki un ieguldījuši īpašuma attīstībā.

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra: “Iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas dzīvot tuvāk attīstības centriem – lielajām pilsētām, kur pieejamas plašākas darba iespējas. Notiek vietēja mēroga migrācija – arī emigrācija darba meklējumos uz citām valstīm vēl joprojām tiek uzskatīta par risinājumu. Tāpēc pilnvērtīgs valsts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai reģionos ir vitāli svarīgs. Jo vairāk uzņēmēju saskatīs iespēju veidot uzņēmējdarbību Latvijas reģionos, jo vairāk darbavietu tiks radīts. Darbavietu pieejamība veicinās iedzīvotāju palikšanu savās dzimtajās pilsētās un valstī, kā arī nodrošinās teritoriju saglabāšanu un atjaunošanu. Tur, kur būs darbs, būs arī iedzīvotāji! Tāpēc mūsu uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai veidotu pilnvērtīgu atbalsta mehānismu uzņēmējiem, lai valsts iedzīvotājiem darbavietas būtu pieejamas iespējami tuvu dzimtajām mājām.

VARAM izstrādājusi vairākus priekšlikumus, kas dotu pašvaldībām plašākas iespējas sniegt atbalstu uzņēmējiem. Piemēram, tiek rosināti grozījumi, kas ļautu piešķirt tiesības nomniekam (uzņēmējam) kā pirmajam pretendentam iegādāties nomāto nekustamo īpašumu no pašvaldības, balstoties uz nekustamā īpašuma nomas līgumu. Tiek piedāvāts noteikt samazinātu pārdošanas cenu šī īpašuma iegādei, kas būtu kā vēl viens atbalsta mehānisms uzņēmējiem.

Tiek rosināts paplašināt pašvaldību tiesības un izveidot sadarbības modeli starp VAS “Attīstības finanšu institūcijā Altum” un pašvaldībām, lai tās varētu dot garantijas uzņēmējiem, kuri dibinājuši vai plāno dibināt uzņēmējdarbību attiecīgajā pašvaldībā.* Ziņojums “Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi”.

* Ziņojums “Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi”.

 Santa Vaļuma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; Tālr. 20222000; E-pasts: santa.valuma@varam.gov.lv