Valdība atbalsta ieceri izveidot loģistikas centru Krāslavas novadā pie Baltkrievijas robežas

Foto: LPRAP priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

Otrdien, 17. jūlijā, Ministru kabinets izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par veicamajām darbībām, lai nodrošinātu projekta ieceres “Loģistikas centra attīstība Krāslavas novada Pāterniekos” īstenošanu. Priekšlikums izveidot loģistikas centru pie Latvijas un Baltkrievijas robežas tika atbalstīts.

Projekta “Loģistikas parka attīstība I kārta” ietvaros Krāslavas novada Piedrujas pagasta Pāterniekos paredzēts veikt aktivitātes pašvaldībai piederošā teritorijā privāto investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, izveidojot loģistikas centru ar pieslēgumu valsts autoceļam A6 robežas ar Baltkrieviju un robežšķērsošanas vietas “Pāternieki” tiešā tuvumā. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ir loģistikas centra izveide ar iespējamām ražošanas zonām, kā arī satiksmes uzkrāšanas termināla, kravas automašīnu stāvvietas, noliktavu preču pārkraušanai, pakošanai un ražošanai ar attiecīgu infrastruktūru izveide.

Kā jau iepriekš, kad premjers Latgalē apmeklēja plānotā loģistikas centra vietu Pāterniekos, minēja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks: “Projekta rezultātā paredzēts izveidot 37 jaunas darbavietas un piesaistīt privātās investīcijas vismaz 1,42 milj. EUR, kā arī samazināt degradēto teritoriju apjomu. Jau noslēgtie sarpinstitūciju sadarbības līgumi nākotnē nodrošinās tiesības loģistikas centra teritorijā esošajiem komersantiem pretendēt uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu, t.i., iegūt tiesības piemērot nodokļu atvieglojumus saskaņā ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas likuma 10.pantu.”

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas pirmajai kārtai ir 2,5 miljoni eiro. To segšanai plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu līdz 2 125 000  eiro un Krāslavas novada domes līdzfinansējumu, kas būs vismaz 15% apmērā no kopējām izmaksām.

Pēc projekta izvērtēšanas FM darba grupa pauda konceptuālu atbalstu loģistikas centra izveidei pie Latvijas un Baltkrievijas robežas. Izpildot izteiktos priekšlikumus, projekta iesniegšanu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iespējams nodrošināt vēl šogad un būvdarbus sākt 2019. gadā.

Informatīvais ziņojums skatāms MK mājaslapā.