Uzzini informāciju par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu un migrāciju Latvijā

Par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu un migrāciju Latvijā

Latvijas Pašvaldību savienība ir izstrādājusi aplikāciju, kurā var par ciemiem, pagastiem, novadu pilsētām, pašvaldībām apskatīties iedzīvotāju skaitu pa dažādām vecuma grupām un dzimumiem, kā arī vecumu struktūru un iedzīvotāju dinamiku.

Vēlamies informēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība ir izstrādājusi aplikāciju, kurā var par ciemiem, pagastiem, novadu pilsētām, pašvaldībām apskatīties iedzīvotāju skaitu pa dažādām vecuma grupām un dzimumiem, kā arī vecumu struktūru un iedzīvotāju dinamiku. Dati ir par 2000., 2011., 2016., 2017. un 2018. gadu. Vecuma grupas ir šādas: 0-14, 15-24, 25-49, 50-64 un vismaz 65.

Ar aplikāciju un tās iespējām var iepazīties LPS informāciju sistēmā BLIS

Šāds datu griezums var būt noderīgs, strādājot pie pašvaldību attīstības programmām, attīstības plāniem, izstrādājot mājokļu politiku, pilnveidojot sociālās politikas jautājumus, organizējot sadarbību ar uzņēmējiem, sabiedriskā transporta organizēšanā un daudzās citās lietās.

Vēlamies informēt arī par to, ka Centrālā statistikas pārvalde ir izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās kopš 2000. gada.

Dati Latvijas kartē skatāmi par statistiskajiem reģioniem, novadiem, pagastiem un pilsētām. Kartē var pārslēgt migrācijas plūsmu virzienu (aizbrauca, atbrauca) un mainīt laika periodu (2000.–2018., 2011.–2018. un 2017.–2018. g.). Var atlasīt top 5, 10 vai 30 teritorijas vai visas teritorijas punktu diagrammu kartes gadījumā, uz kurām aizbrauca izvēlētās teritorijas iemītnieki vai no kurām izvēlētajā teritorijā iedzīvotāji ieradās.

Migrācijas plūsmas var skatīt tīmekļa vietnē migracija.csb.gov.lv.

Priekšsēdis Gints Kaminskis