Uzņēmumu vadītāji un grāmatveži atzinīgi novērtē LUC rīkoto semināru

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs, 24. Jūlijā Daugavpilī un 25. Jūlijā Rēzeknē organizēja uzņēmējiem un citiem ieinteresētiem, informatīvo semināru par “Nodokļu aktualitātēm mazajiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem”.

Semināru vadīja ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas goda biedrs un eksperts – Inga Pumpure. Lektore, būdama finanšu vadības maģistrs, finanšu konsultante grāmatvedības un nodokļu jomā, kura ir arī praktizējoša grāmatvede vairākos dažādos nozaru uzņēmumos, grāmatvedības pasniedzēja augstskolās, grāmatvedības kvalifikācijas celšanas kursu lektore komercfirmās un VID darbinieku apmācību vadītāja, klātesošiem izskaidroja un atbildēt uz visdažādakajiem ar uzņēmējvides finanšu jomu saistītiem jautājumiem.

Katram no semināriem bija divas daļas, kur pirmajā daļā tika stāstīts par jaunumiem uzņēmuma izdevumu uzskaitē pēc jaunā UIN likuma, un to praktisku pielietošanu, bet otrajā daļā stāstīja par darba attiecību pareizu organizēšanu un nodokļiem no darba samaksas.

Jaunais UIN likums stājās spēkā šogad, kur notika izmaiņas kas būtiski ietekmēs uzņēmumu darbību, kurā konceptuāli tika izveidots jauns uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas režīms ar vairākām izmaiņām kas ietekmē uzņēmuma grāmatvedības kārtošanas kārību. To arī apliecināja daudzie uzdotie jautājumi un plašās diskusijas, kur lektore sniedza izsmeļošās atbildes un dalījās ar praktisku pieredzi.

Pēc semināra noklausīšanās Daugavpilī norādīja SIA “MVS+” valdes locekle Inese Matisāne: ”Ļoti augstu novērtēju lektores profesionalitāti un kompetenci grāmatvedības jautājumos. Mums uzņēmējiem ir svarīgi būt zinošiem nodokļu likumdošanas normu piemērošanā. Īpaši šogad, kad būtiski mainījās uzņēmumu nodokļu piemērošana. Šis seminārs deva iespēju saņemt aktuālu informāciju no augsti kvalificēta speciālista finanšu konsultāciju jomā tieši Latgalē”.

Seminārā izskanēja arī dažādi priekšlikumi un piedāvājumi ciešākai uzņēmēju sadarbībai kā, piemēram, izveidot grāmatvedības atbalsta biedrību.

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs ir gandarīts par uzņēmēju atsaucību un ieinteresētību un to augsto novērtējumu. Vairāk informācijas par Latgales uzņēmējdarbības centru un organizētiem pasākumiem, var atrast LPR LUC sadaļā portālā www.lpr.gov.lv