Uzņēmēji Balvos tiekas seminārā- akcijā “Satiec savu darba devēju”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs  (LUC) sadarbībā ar NVA Balvu filiāli un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centru šī gada 06.aprīlī Balvos organizēja Semināru – akciju “Satiec savu darba devēju”.

Latgales plānošanas reģiona LUC komercdarbības speciāliste  V.Iļjanova iepazīstināja uzņēmējus ar LUC pakalpojumiem un atbalsta programmām. Valsts darba inspekcijas pārstāve uzņēmējus iepazīstināja ar uzņēmumu darba vides risku novēršanu un iespēju saņemt atbalstu šo jautājumu risināšanā. Uzņēmēji iepazinās ar Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumiem darba devējiem.

Potenciālie darba ņēmēji akcijas “Satiec savu darba devēju” laikā varēja iegūt informāciju par pieejamām vakancēm, pieteikties uz brīvajām vakancēm, ko piedāvāja 13 uzņēmēji, kā arī guva citu, ar darba attiecībām saistītu, svarīgu informāciju.

LUC speciālistes  interesentiem sniedza konsultācijas.

Diskusijas laikā uzņēmēji dalījās pieredzē par dažādu, ar uzņēmējdarbību saistītu, jautājumu risināšanu.