Turpinās Daugavpils novada un Vitebskas rajona skolu sadarbība

Dažas skolēnu atsauksmes par nometnē pavadītajām dienām: “Mūs sirsnīgi sagaidīja Vitebskas rajona skolēni un vadība. Katrs pasākums bija piesātināts ar pozitīvām emocijām. Mēs varējām apmeklēt skolas, muzejus, apskatīt arhitektūras pieminekļus un piedalīties koncertā. Ļoti iepatikās Vitebskas rajona Zaronovas Vēstures muzejs. Mēs bijām sajūsmā no atmosfēras, kura valdīja apkārt, cilvēku atsaucības un laipnības. Nometnes programma bija piesātināta, interesanta, līdz ar to vispār aizmirsām par mobilajiem telefoniem. Manuprāt, tas ir pozitīvs moments.’’

Jau otro gadu festivāla SLAVJANSKIJ BAZAR ietvaros ielu koncertos piedalās Špoģu Mūzikas un mākslas skolas jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis ‘’Mažors’’. Šogad ansamblis piedalījās četros ielu koncertos. Vitebskas iedzīvotāji un viesi varēja klausīties latviešu estrādes dziesmas, atcerēties un arī padejot Latvijas populārā komponista Raimonda Paula mūzikas ritmos.

Kopīgus projektus turpina arī Vitebskas rajona Novkas vidusskola un mūsu novada Zemgales vidusskola.

Bērnu asaras atvadoties liecina par to, ka audzināšanas darbs nometnē bija pārdomāts un pedagogi darbojas pareizā virzienā.

Visas šīs aktivitātes varēja notikt, pateicoties Daugavpils novada domes, Vitebskas rajona Izglītības nodaļas un Višķu pagasta pārvaldes veiksmīgai sadarbībai un atbalstam.