Top Krāslavas pils staļļu saturiskais piepildījums

Šī gada maija beigās tika pabeigti ERAF projektā „Rīteiropas vērtības”* plānotie būvdarbi Krāslavas pils kompleksa staļļos – Amatu mājā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana.

Šobrīd Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs turpina darbu pie ekspozīcijas „Pi vīna golda” izveides, kas ir veltīta Krāslavai raksturīgā piecu dažādu tautību kulinārā mantojuma tradīcijām un izstrādāta sadarbībā ar mākslinieku Raimondu Vinduli. Tā kā ERAF projekts ierobežotā attiecināmo izmaksu budžeta dēļ nesedza ekspozīcijas izmaksas, jau pagājušajā gadā ir realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda finansēts projekts interaktīvā stenda ierīkošanai, un šogad darbs pie ekspozīcijas izveides turpinās. Krāslavas muzejs gada sākumā sagatavoja jaunu pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondam un pēc 8 090,00 EUR finansējuma apstiprināšanas IK „Brāļi Vanagi” ir izgatavojuši ekspozīcijas mēbeles pēc R. Vinduļa dizaina projekta. Muzeja speciālisti pašlaik veido aprakstus atlasītajiem ekspozīcijas priekšmetiem un risina jautājumus, saistītus ar ekspozīcijas māksliniecisko iekārtošanu. Ir plānots, ka šī gada 26. oktobrī ekspozīcija „Pi vīna golda” būs atvērta visiem interesentiem.

Nākamgad plānota vēl vienas ekspozīcijas – Krāslavas gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istabas – ierīkošana. Atbalstot vietējos kulinārā mantojuma uzņēmumus un mājražotājus, ir ieceres, ka staļļos būs iespējams pieteikt Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustācijas; atsevišķās telpās tiks izvietots Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja atklātais krājums.

Lai varētu pilnībā sakārtot un apsaimniekot arī ēkas iekštelpu atlikušo daļu, nākamgad plānoti atjaunošanas darbi arī ēkas daļā gar Pils ielu ar mērķi ierīkot tajā amatniecības centru ar četrām darbnīcām – keramikas, kokapstrādes, rokdarbu un kulinārā mantojuma. Finansējums tam paredzēts Krāslavas tūrisma informācijas centra iniciētajā projektā „BELLA CULTURE”, kas apstiprināts Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā un kuru plānots uzsākt jau šogad.

 *Uzziņai. Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr. 5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj.EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11. gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā, tehnikas muzejam un industriāla dizaina prezentēšanai Daugavpils cietoksnī. Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu budžets projektā ir 500 000 EUR.

 

 Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja,
 E.Lukšas, B.Matvejenko foto