Tikšanās Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā Balvos

Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) speciāliste V. Iļjanova  tikās ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC)  vadītāju Balvos Skaidrīti Pilāti (skat.foto). Tikšanās laikā tika  sniegta informāciju par Latgales uzņēmējdarbības centra aktivitātēm  un pasākumiem, kā arī par pakalpojumiem , kādus var saņemt pie LUC speciālistiem.  Tāpat arī tika pārrunāti jautājumi  par pakalpojumiem  ,kuri iedzīvotājiem pieejami , izmantojot portālu Latvija.lv.

Kā atzina Skaidrīte Pilāte, šādas tikšanās ir vajadzīgas un lai arī turpmāk saņemt aktuālo informāciju no Latgales plānošanas reģiona, tas palīdz darbā ar klientiem.