Balvos notika tikšanās par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai

2018.gada 19. februārī Balvos notika Latgales plānošanas reģiona DI projekta vadītājas Ināras Krūtkrāmeles tikšanās ar Balvu novada pašvaldības priekšsēdētāju Aigaru Pušpuru, novada Sociālā dienesta vadītāju Viktoriju Puku, kā arī citiem šīs Ziemeļlatgales pašvaldības speciālistiem, lai diskutētu par Balvu novada DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) attīstībai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.

 

Pārrunāti jautājumi par projekta mērķa grupu personām izstrādāto individuālo atbalsta plānu aktualizēšanas iespējām, par to sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanu, kuru nodrošināšanai nav nepieciešams veidot infrastruktūru – piemēram, aprūpi mājās, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības, būtiskākās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr.313, kā arī citi ar projekta ieviešanu saistītie jautājumi.