Tiek uzsākts projekts „Lubāns Latvijai toreiz un tagad” Lubāna ezera kā dabas un kultūrvēsturiska mantojuma vērtības apzināšanai un izcelšanai

Tiek uzsākts projekts „Lubāns Latvijai toreiz un tagad” Lubāna ezera kā dabas un kultūrvēsturiska mantojuma vērtības apzināšanai un izcelšanai

Biedrība „Pie Kraujas” no Madonas novada kopīgi ar projekta parteriem – biedrībām „Aborieši” no Lubānas novada un „Lubāna vilnis” no Rēzeknes novada ir uzsākusi Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu „Lubāns Latvijai toreiz un tagad”. Projekta mērķis ir Lubāna ezera kā dabas un kultūrvēsturiska mantojuma vērtības apzināšana un izcelšana, organizējot un veidojot pasākumus, kas balstās uz sabiedrības informēšanas, izglītošanas un sporta aktivitātēm.

Teritorija ap Lubāna ezeru sāk iezīmēties kā vienots kopums, jaucot barjeras starp administratīvo novadu sadalījumu un reģioniem, radot pirmos iedīgļus vietas apziņai un lokālpatriotismam. Balstoties uz iepriekš minētajiem argumentiem, šī projekta ietvaros visas trīs partneru puses ir pārliecinātas, ka, balstoties uz plānotajiem pasākumiem un materiāliem, kas tiks veidoti kā ilgtermiņa ieguldījums, spēs turpināt apvienot Lubāna ezera teritorijas pārraudzībā iesaistītās puses un turpinās stiprināt Lubāna ezeru kā spēcīgu vietas potenicālu tā turpmākajai attīstībai.

Projekta ietvaros plānots rīkot vairākus izglītošus un izklaidējošus pasākumus aicinot ikvienu doties un iepazīt Lubāna ezera apkārtni. Tiks rīkoti gan kultūras, gan sporta aktivitātes, kopā no janvāra līdz jūnijam. Janvārī „Ziemas brīvdienas pie Lubāna ezera”, februārī Mitrāju dienas, martā divus stāstu vakarus, kur viesosies vietējie zvejnieki, lai iepazīstinātu ar zvejas rīkiem un Lubāna ezera pārmaiņam zvejniecības jomā, kā arī iepazīsim kultūrvēsturi un arheoloģiju. Maijā tiks aizvadīts sportiskākais pasākums, piedzīvojuma sacensības „Lubāna piedzīvojums” un projekta pasākumu ciklu noslēgsim ar divu dienu pasākumu „Lubāna ezera Ceļotāju dienas”, kur durvis vērs gan vietējiem saimnieki, amatnieki, gan būs pieejami organizēti pasākumi – dabas, kultūras, aktīvās atpūtas – abu dienu garumā. Projektā paredzētās aktivitātes tiks īstenotas no 2017. gada decembrim līd 2018. gada jūnijam.

Projekta mērķis izcelt Lubāna ezera kultūrvēsturisko mantojumu tiks sasniegts izveidojot īsfilmu par Lubāna ezera vēsturi, kurā tiks apkopoti vietējo iedzīvotāju atmiņu stāsti par ezera pārmaiņām laika gaitā, kā arī izveidota ceļojoša fotoizstāde „Lubāna ezera iedambēšana: toreiz un tagad”, kurā tiks apkopotas vēsturiskās un mūsdienu Lubāna ezera apkārtnes fotogrāfijas. Gan īsfilma, gan fotoizstāde tiks atklāta pasākuma „Lubāna ezera Ceļotāju dienas” ietvaros.

Informācija vēl sekos, bet ja ir mājās pieejami fotomateriāli vai ir zināmi cilvēki, kam varētu būt, lūgums sazināties ar Lubāna mitrāja informācijas centra darbiniekiem pa tālr. 29234956 vai rakstot e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com

Pirms katra pasākuma tiks sagatavota sīkāka informācija – preses relīžu pasākumu afišu formātā – un izsūtīta vietējiem reģionālajiem medijiem, ziņu portāliem, pašvaldībām, kā arī publicēta Lubāna mitrāja informācijas centra mājas lapā, projekta partneru mājas lapās un sociālajos tīklos.

Ilze Sauša, projekta „Lubāns Latvijai toreiz un tagad” koordinatore

lubanamitrajs@gmail.com, 20067030

www.lubanamitrajs.lv