Tiek meklēta norises vieta 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentam

Latvijas Lauku forums aicina reģionu pārstāvjus kļūt par mūsdienu lauku nākotnes diskusiju epicentru, 2019. gada vasarā uzņemot lauku attīstības entuziastus

Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas sekmē jaunu dzīvesstilu iniciatīvu veidošanos laukos. 2019. gada vasarā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīs vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties un vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem – apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.

Biedrība „Latvijas Lauku forums” (LLF) aicina lauku attīstības entuziastus kopā ar pašvaldībām pieteikties kļūt par 4. Latvijas Lauku kopienu parlamenta norises vietu! Pasākums plānots 2019. gada jūnijā, pulcējot līdz 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

Lauku kopienu parlamenta norises vietas izvēlē nozīmīgākā loma ir cilvēku atvērtībai un vēlmei iesaistīties, iedzīvotāju aktivitātēm un radītajiem darbiem, īstenotajām iespējām mijiedarbībā vienam ar otru, dabu, kultūru, vietas vēsturi, pastāvošo un nākotnes iecerēm, nevis kultūras un dabas pieminekļu bagātībai teritorijā. Lauku kopienu parlamenta organizēšanā no ciema vai mazpilsētas sadarbosimies ar vietējiem iedzīvotājiem, kultūras un pašvaldības darbiniekiem, uzņēmējiem un citiem vietējiem vai ar vietu saistītajiem ļaudīm (izmitinot dalībniekus, pārdodot saražoto produkciju, izrādot paveikto, iesaistoties kultūras pasākumos, atbalstot tehniskajā norisē u.c.), nostiprinot sadarbību vietējā mērogā un popularizējot teritoriju nacionālā un starptautiskā mērogā.

Pieteikumu līdz š.g. 2. oktobrim aicinām sūtīt Latvijas Lauku forumam (laukuforums@gmail.com), norādot norises vietas nosaukumu, svarīgākos datus par ciemu un tajā notiekošo, kopīgo diskusiju norises telpas (ietilpība līdz 200 cilv.), kā arī elektroniskas fotogrāfijas (vismaz viena). Kopienu parlamenta organizatori pēc pieteikuma vēstules saņemšanas sazināsies ar pieteicējiem, lai noskaidrotu papildu informāciju.

Kontaktinformācija: Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums

LLF biroja tel. 28855427, e-pasts: laukuforums@gmail.com

 Parlamenta vēsture: Pirmais Latvijas Lauku kopienu parlaments notika 2013. gada jūnijā Preiļos, otrais – Līgatnē, bet trešais LLKP – Kandavā, pulcējot attīstības entuziastus, rosinot diskusijas un jaunu sadarbību izveidošanu, izstrādājot ieteikumus plānošanas dokumentiem, MK un citas rekomendācijas Latvijas lauku telpas attīstībai līdz 2019. gadam!

 Papildus informācija : Informāciju par parlamenta norisi var iegūt mājas lapā: www.laukuforums.lv. Par biedrību Latvijas Lauku forums – mājas lapā www.llf.partneribas.lv, kā arī sociālajos tīklos: www.facebook.com/laukuforums.