Latgales programmas ietvaros nodots ekspluatācijā pirmais ražošanas objekts Daugavpils novadā

2018.gada 18.maijā Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Randenes ciemā (Dārza ielā 57), tika nodota ekspluatācijā vieglās rūpniecības ražošanas teritorija ar ēku kopējo platību 998.10 m2. 

Kā atzīmēja Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs G.Upenieks, minētā teritorija izveidota, realizējot 5.6.2specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, trešā atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” jeb Latgales programmas sadarbības  projektu  Nr. 5.6.2.0/17/I/003  “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta”.

Līdz ar to Daugavpils novada teritorijā ir nodots pirmais ražošanas objekts, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Projekts tapis sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, lai, sakārtojot publisko infrastruktūru, tiktu sniegts atbalsts uzņēmējdarbībai un rastos jaunas darba vietas.

Nomas tiesību izsoles rezultātā, par uzvarētāju kļuvis SIA “Lattex D”, kas atjaunotajā infrastruktūras objektā plāno attīstīt apģērbu šūšanas ražošanu. Viens no galvenajiem nomas tiesību izsoles nosacījumiem, kas būs jāizpilda komersantam, paredz, ka līdz 2022. gadam jārada ne mazāk kā 30 jaunas darba vietas un jānodrošina nefinanšu investīcijas komersanta nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 30 000 tūkst. eiro apmērā.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji ir laipni aicināti 20. jūnijā plkst. 14:00 (Dārza ielā 57, Randene) piedalīties nomas tiesību līguma ar SIA “Lattex D” parakstīšanas pasākumā.