Sporta atrakciju parka izveide Krāslavas novadā

Izveidotajā sporta atrakciju parkā – c. Bartķeviči, Ūdrīšu pagastā Krāslavas novada iedzīvotājiem t.sk. bērniem un jauniešiem, kuriem ir īpaša interese par aktīvās atpūtas iespējām brīvajā laikā, ir iespēja nodarboties ar aktīvo atpūtu netālu no savas dzīves vietas visa gada garumā, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu. Aktīvi pavadot dažas stundas Sporta atrakciju parka šķēršļu trasē var iegūt daudz pozitīvu emociju, kā arī pilnveidot koordināciju, muskuļu tonusu, reakciju, plastiskumu, izturību, loģisko domāšanu, izlēmību un mērķtiecību.
Sporta aktivitāti var apvienot ar jau agrāk SIA “RETE” piedāvātajām izklaidēm -“airsoft” un “footgolf” spēlēm.
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālo atbalstu SIA “RETE” īstenoja LEADER projektu “Sporta atrakciju parka izveide Krāslavas novadā”, rezultātā izveidojot šķēršļu trasi 2,5 m augstumā, kā arī ierīkojot lapeni apmācību vadīšanai, inventāra izsniegšanai, apmeklētāju atpūtai un maltītēm.
Projekta mērķis: Izveidot sporta atrakciju parku Krāslavas novadā, uzlabojot vietējā reģiona darba tirgu, radot apstākļus tūrisma sfēras attīstībai teritorijā, palielinot uzņēmuma SIA “RETE” konkurētspēju un kapacitāti, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.
Informācija par atrakciju parka apmeklējumu un cenām – 26172091.
Projekta kopējās izmaksas: 27021.36 EUR (t.sk. 70 % LEADER – 18914.95 EUR, 30 % – SIA “RETE” līdzfinansējums – 8106.41 EUR).