Latvijas spēcīgākie prāti matemātikā – no Latgales. Zināmas Draudzīgā aicinājuma fonda labākās 2018.gada skolas (papildināts)

Lai izveidotu objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, Draudzīgā aicinājuma fonds apkopojis labākās Latvijas vidusskolas.

12. decembrī svinīgā ceremonijā tika apbalvoti Draudzīgā Aicinājuma (DA) fonda Skolu reitinga 2018 laureāti. Labākās Latvijas skolas DA fonds jau astoto gadu izvērtē pēc skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātiem.

“Jaunākie rezultāti rāda jaunus pārsteigumus un veido veselīgu konkurenci ar pagājušā gada galveno balvu ieguvējiem. Esmu gandarīts, ka Latvijas jaunieši vēlas būt zinoši un izglītoti. Pēc rezultātiem ir redzams arī tas, ka pietiekami daudz jauniešu ir zinātkāri un vēlas savas zināšanas arvien papildināt. Tāpēc cenšamies viņu iniciatīvas īstenot un nodrošināt, lai viņi varētu tiekties pēc jauniem mērķiem,” uzsver pasākuma organizators, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotājs un ilggadējs tās vadītājs, DA fonda dibinātājs un vadītājs Jānis Endele.

Skolu reitinga 2018 konkursā apbalvošanai tika nominēta 51 skola četrās nominācijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas, tajā skaitā tehnikumi, arodvidusskolas un mūzikas skolas.

Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos, tika vērtēti pieci mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, dabas zinības (bioloģija, fizika, ķīmija) un vēsture.

Izvērtējot apkopotos rezultātus noskaidrots ka šinī skolu reitingā iekļuvušas trīspadsmit Latgales pašvaldību 23 vidusskolas:  Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes 6.vidusskola, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Aglonas vidusskola, Zemgales vidusskola (Daugavpils nov.), Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Bērzpils vidusskola, Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, Kārsavas vidusskola, Kaunatas vidusskola, Ezernieku vidusskola, Ludzas 2.vidusskola, Rudzātu vidusskola, Rekavas vidusskola, Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, Nautrēnu vidusskola un Ilūkstes 1.vidusskola.

Latgales vidusskolas, izvērtējot 2018.gada centralizētos eksāmenus, ir Latvijā absolūti labākās matemātikā, kur visaugstākos rezultātus valstī uzrādījušas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (2.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija (3.vieta ģimnāziju grupā),   Kārsavas vidusskola (labākā vidusskola pilsētu grupā), Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (3.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Daugavpils 3.vidusskola (5.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Daugavpils Valsts ģimnāzija (6.vieta ģimnāziju grupā),  Ilūkstes 1.vidusskola  (6.vieta pilsētas vidusskolu grupā) Rēzeknes 6.vidusskola (7.vieta pilsētas vidusskolu grupā),  Aglonas vidusskola (1.vieta lauku vidusskolu grupā), Kaunatas vidusskola (2.vieta lauku vidusskolu grupā), Bērzpils vidusskola (6.vieta lauku vidusskolu grupā), Zemgales vidusskola (7.vieta lauku vidusskolu grupā),  Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola (1.vieta specializēto skolu grupā) un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (2.vieta specializēto skolu grupā). Nominācijā IZAUGSME matemātikā Latgales vidusskolas ieguvušas trīs no četrām nominācijām: absolūti labākā pilsētu grupā ir Kārsavas vidusskola. Aglonas internātvidusskola šai nominācijā ir labākā lauku vidusskolu grupā un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija labākā ģimnāziju grupā.

Otrs labākais priekšmets kur Latgales skolēni uzrādījuši zināšanas ir Latviešu valoda. Visaugstākos rezultātus šai priekšmetā izrādījuši Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi iegūstot divas nominācijas: Absolūti labākā specializēto vidusskolu grupā un Labākā specializēto skolu grupā nominācijā IZAUGSME. 2.vietu lauku vidusskolu grupā šai nominācijā ieguvusi Līvānu novada Rudzātu vidusskola un 3.vietu specializēto skolu grupā ieguvusi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (3.vieta pilsētas vidusskolu grupā),  Kārsavas vidusskola (4.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Daugavpils 3.vidusskola  (5.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Ilūkstes 1.vidusskola (6.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Rēzeknes 6.vidusskola (7.vieta pilsētas vidusskolu grupā).

Vēstures vieni no zinošākajiem Latvijas skolēniem mācās Rudzātu vidusskolā, kas ieguvuši 2.vieta lauku vidusskolu grupā, Nautrēnu vidusskola (6.vieta lauku vidusskolu grupā), Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā, kas specializēto skolu grupā ieguvuši 3.vietu, kā arī  Rēzeknes 5.vidusskola (2.vieta pilsētas vidusskolu grupā) un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija (2.vieta ģimnāziju grupā),
Neskatoties uz to, ka starp labākajām skolām angļu valodas zināšanās nav iekļuvusi neviena Latgales vidējās izglītības mācību iestāde, Ludzas 2.vidusskolai (4. vieta pilsētas vidusskolu grupā) kopvērtējumā salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu izdevies iegūt nomināciju – labākā pilsētu vidusskolu grupā nominācijā IZAUGSME.
Dabaszināibās viszinošākie ir Rēzeknes 5.vidusskolas (2.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Daugavpils 3.vidusskolas (3.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola (3.vieta specializēto vidusskolu grupā), Daugavpils Valsts ģimnāzijas (4.vieta ģimnāziju grupā),  Daugavpils Krievu vidusskola-licejs (5.vieta pilsētas vidusskolu grupā), Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (6.vieta ģimnāziju grupā), Rekavas vidusskolas (7.vieta lauku vidusskolu grupā) audzēkņi.
Par vērtēšanas datu bāzi izmantoti tiek Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultāti.
Informāciju par Latgales reģiona vidusskolām apkopoja Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis.