Šomēnes Ludzā tiks uzsākta Dagdas ielas pārbūve

Maijā Ludzas novada pašvaldība uzsāks Dagdas ielas pārbūvi visā tās garumā – no Jelgavas ielas līdz Parku ielai. 2018.gada 2.maijā pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA “Ceļi un tilti” un būvuzraudzības līgumu ar SIA “BaltLine Globe”. SIA “Ceļi un tilti” nevēlas vilcināties ar darbiem un plāno intensīvi strādāt, lai pabeigtu darbus līdz ziemas sākumam.

Ko nozīmē pārbūve? Kam jābūt gataviem? Būs daudz trokšņa, putekļu, dubļu, uz ielas strādās ekskavatori un brauks kravas mašīnas ar smiltīm un šķembām. Būs satiksmes ierobežojumi, jo tas nebūs tikai braucamās daļas asfalta remonts. SIA “Ceļi un tilti” pārbūvēs ūdensvadu, sadzīves kanalizāciju un lietus ūdens kanalizāciju. Apakšuzņēmējs SIA “SCB Energo” nodarbosies ar ielas apgaismojuma un elektronisko sakaru tīklu remontu.

Jau nākamajā ziemā Dagdas ielu apgaismos LED gaismekļi. Un, protams, pēc darbu pabeigšanas Dagdas iela kļūs ērtāka braukšanai un gājēju pastaigām, jo tiks pārbūvēts ielas segums un izbūvētas ietves.

SIA “K-RDB” pēc Ludzas novada pašvaldības pasūtījuma izstrādāja Dagdas ielas rekonstrukcijas projektu jau 2016. gadā, bet darbi kļuva iespējami tikai tagad, kad jau bija zināms, ka tiks apstiprināts pašvaldības projekta pieteikums “Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā”. Būvdarbi allaž maksā dārgi, un pašvaldībai būtu grūti pārbūvēt Dagdas ielu, izmantojot tikai sava budžeta līdzekļus – plānots, ka kopējās projekta izmaksas sastādīs 933 235.77 EUR (ieskaitot būvprojekta izstrādi, būvdarbus, autoruzraudzību un būvuzraudzību). Pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, šī projekta īstenošanai Ludzas novada pašvaldība saņems Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 615 193.66 EUR apmērā un valsts budžeta dotāciju 89 619.17 EUR apmērā.

Viola Andruščenko, projektu vadītāja