Šogad Rēzeknes dome atbalstījusi 15 vasaras nometnes

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”” katru gadu izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem.

Konkurss tiek izsludināts ar mērķi atbalstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu. 2018. gadā konkursa komisija atbalstīja 15 nometņu projektu pieteikumus. Rēzeknes pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums minētajām nometnēm ir 17 250 eiro, no kuriem 800 eiro ir virzīti rudens nometņu organizēšanai.

Nometņu organizatori drīkst organizēt citas nometnes Rēzeknes pašvaldībā ārpus minētā konkursa, saskaņojot nometnes darbību ar Rēzeknes pilsētas domi, atbilstoši MK 01.09.2009. noteikumiem Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Vasaras nometnes Rēzeknē

Informāciju sagatavoja Eleonora Ivanova