Sociālā kampaņa “Radi ģimeni” aicina vecākus uzņemt bērnus no bērnu nama

FOTO: TT NEWS AGENCY

Labklājības ministrija (LM) sāk sociālo kampaņu “Radi ģimeni”, kurā aicina vecākus uzņemt ģimenē institucionālajā aprūpē esošos bērnus, izvēloties vienu no sev atbilstošākajiem četriem uzņemošās ģimenes statusiem – viesģimene, aizbildnis, audžuģimene vai adoptētājs, informē ministrijas pārstāvis Egils Zariņš.

Kampaņas “Radi ģimeni” mērķis ir sadarbībā ar atbalsta programmu “Plecs” skaidrot uzņemošās ģimenes statusu – audžuģimene, aizbildnis, viesģimene, adoptētājs, to iegūšanas procesus un atbalsta iespējas. Plašāku informāciju tagad iespējams iegūt jaunizveidotā mājaslapā “radigimeni.lv”.

Šodien kampaņas atklāšanā labklājības ministrs Jānis Reirs (V) izteica cerību, ka aizsāktā kampaņa pāraugs kustībā, tajā iesaistoties arvien jaunām ģimenēm.”Patlaban uzņemošo ģimeņu skaits vēl joprojām Latvijā ir nepietiekams, lai nodrošinātu visu sistēmas bērnu aprūpi ģimeniskā vidē,” atzina Reirs.

Vienlaikus viņš sacīja, ka, pateicoties nevalstiskā sektora pašaizliedzīgajam darbam un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas atvērtībai jaunām pārmaiņām, ir pieaudzis to ģimeņu skaits, kas ir gatavas uzņemt bērnus savās mājās, kā rezultātā bērnu skaits bērnunamos jau ir samazinājies.

Lai palielinātu uzņemošajām ģimenēm pieejamā atbalsta iespējas, patlaban tiek veidoti ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuru darbību nodrošinās nevalstiskās organizācijas, saņemot finansējumu no valsts budžeta.

Atbalsta centri piesaistīs jaunas uzņemošās ģimenes, nodrošinās apmācības un psihosociālo atbalstu šīm grupām, uzskata LM.

Jau darbojas trīs biedrības “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija” ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri – Rīgā, Bauskā un Valmierā. Šodien LM apliecinājumus saņēma vēl divi nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūras” ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri – Rīgā un Liepājā.

Sagaidāms, ka tuvākajā laikā šiem centriem pievienosies vēl citi, nodrošinot atbalstu visā Latvijā, piebilda LM pārstāvis.

Pērn kopumā ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 6669 bērniem. No tiem 1173 bērni jeb 18% atradās audžuģimenēs, 4459 bērni jeb 67% atradās aizbildnībā, bet 1037 bērni jeb 15% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem atradās aprūpes iestādē. 2016.gada beigās audžuģimenēs vai pie aizbildņa atradās 83% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, bet 2017.gada beigās – 85%.