Rēzeknē un Daugavpilī notiks semināri uzņēmējiem, darba devējiem “Uzņēmējdarbības vides regulējums. Biežāk pieļautās kļūdas”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina uz informatīvu semināru uzņēmumu, organizāciju pārstāvjus, lai saņemt aktuālo informāciju par valsts normatīvā regulējuma aktualitātēm, izmaiņām un tematiskās pārbaudēs biežāk konstatētajām nepilnībām. Papildus tiks sniegta informācija par būtiskākajām prasībām uzņēmumiem pretendējot uz Latgales Speciālās ekonomiskās zonas nodokļu atlaidēm.

Seminārā kā lektori piedalās:

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles pārvalde

Valsts darba inspekcija

Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Pasākumu norises vietas:

Daugavpils: 04.12.2018 plkst. 13:00 – 16:00   Dobeles iela 30 (Daugavpils novada KN)

Rēzekne: 06.12.2018 plkst. 13:00 – 16:00 Atbrīvošanas aleja 95 (Rēzeknes novada mazā zāle)

Dalība pasākumā bezmaksas

Lūdzam veikt reģistrāciju sekojošās saiknēs: Daugavpils semināram un Rēzeknes semināram.