Saņemts atbalsts Daugavpils reģionālās slimnīcas ERAF projekta īstenošanai

2018.gada 25.janvārī SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” noslēdza Līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Projekta ietvaros plānots uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu veselības jomās.

Projekta ietvaros tiks veikta Daugavpils reģionālās slimnīcas iekštelpu pārbūve, piemēram,  Neatliekamās palīdzības un pacientu Uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve ar lifta ierīkošanu, Onkoķirurģijas profila operācijas zāļu pārbūve; Perinatālās aprūpes centra telpu atjaunošana un gaisa kondicionēšanas iekārtu ierīkošana; telpu atjaunošana  Invazīvās kardioloģijas centra izveidei u.c.

Tiks iegādātas dažādas jaunākās paaudzes medicīnas tehnoloģijas, tai skaitā angiogrāfijas ierīce, ultrasonogrāfijas ierīces, videogastroskopi, videokolonoskopi, mamogrāfijas ierīce, mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces, jaundzimušo reanimācijas galds un citas ierīces,  kas paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Kopumā tiks iegādātas 50 medicīnas ierīces.

Projekta īstenošanas ilgums – 26 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju, veselības stāvokļa uzlabošana un nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, sekmējot kopējās veselības aprūpes nozares attīstību.

Informāciju sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”