Sākas pieteikšanās Lielajai Talkai

Vides sakārtošanas pasākums “Lielā Talka 2018” norisināsies 28.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā. Pasākuma norisi (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga Lielās Talkas koordinatori, ar kuru sarakstu un kontaktinformāciju var iepazīties: talkas.lv/kontakti/.

Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā un piesaka savas Talkas atbildīgo personu. Ja ir vēlme reģistrēt talkošanas vietu, pirms tam to jāsaskaņo ar konkrētās pašvaldības koordinatoru un tad jāreģistrē mājas lapā talkas.lv/. 28.aprīlī ir iespēja pievienoties kādai no šīm talkošanas vietām. talkas.lv/pieteikt-talku/

Talkas dienā būs nepieciešami atkritumu maisi. Maisus bez maksas būs iespējams saņemt 28. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.

Talkas koordinatori Latgales reģiona pašvaldībās:

Dienvidlatgales reģionsValerjans Gedzjuns+371 29993540, +371 65420027
Austrumlatgales reģionsAigars Metlāns64667440, +371 28359080

KOORDINATORU KONTAKTINFORMĀCIJA

PAŠVALDĪBA

KOORDINATORS

KONTAKTINFORMĀCIJA

Aglonas novada pašvaldībaViktors Dimpers26565118; viktors.dimpers@aglona.lv
Baltinavas novada pašvaldībaEvita Broka20232378; sab.attiecibas@baltinava.lv
Balvu novada pašvaldībaAleksandrs Sņegovs28673272; aleksandrs.snegovs@balvi.lv
Ciblas novada pašvaldībaAldis Tihovskis26162066; aldons777@inbox.lv
Dagdas novada pašvaldībaSandra Viškure27800102; sandra_23@inbox.lv
Daugavpils novada pašvaldībaJānis Silovs29159340; janis.silovs@dnd.lv
Daugavpils pilsētas domeKaspars Laizāns29605014 ;kaspars.laizans@daugavpils.lv
Ilūkstes novada pašvaldībaIveta Plone28377279; iveta.plone@dviete.lv
Kārsavas novada pašvaldībaJuris Vorkalis28343926; juris.vorkalis@karsava.lv
Krāslavas novada pašvaldībaInga Kavinska26163661; inga.kavinska@kraslava.lv
Līvānu novada pašvaldībaAivars Smelcers29462323; aivars.smelcers@livani.lv
Ludzas novada pašvaldībaAivars Strazds29255584; aivars.strazds@ludzaspils.lv
Preiļu novada domeIlona Vilcāne25141858; ilona.vilcane@preili.lv
Preiļu novada domeAndrejs Jermolajevs29480687; andrejs.jermolajevs@preili.lv
Priekules novada pašvaldībaAndris Razma29176392; direktors@priekulesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldībaElvīra Pizāne29496170; elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes pilsētas domeNatālija Siņicina28358410; natalija.sinicina@rezekne.lv
Riebiņu novada pašvaldībaRolands Naglis26173320; rolands.naglis@riebini.lv
Rugāju novada pašvaldībaLīga Kravale27818471; rjiic@rugaji.lv
Varakļānu novada pašvaldībaVilnis Dzērvītis26101180; silagals@inbox.lv
Vārkavas novada pašvaldībaLinda Pudule20399639; linda.pudule@varkava.lv
Viļakas novada pašvaldībaMārtiņš Rēdmanis27807820; martins.redmanis@inbox.lv
Viļānu novada pašvaldībaAndris Stafeckis28374718; stafeckisandris2@inbox.lv
Zilupes novada pašvaldībaAina Borsuka26369508; dome@zilupe.lv