Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti savas vizītes ietvaros Latgalē viesojās Daugavpils Universitātē

Otrdien, 5. jūnijā, Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti savas vizītes ietvaros Latgalē viesojās Daugavpils Universitātē (DU). Vizītes mērķis bija apmeklēt reģionālās augstskolas un pierobežas skolas, lai tuvāk iepazītos ar to darbību un diskutētu par nākotnes attīstības perspektīvām.

Izglītības komisija apmeklēja Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpusa laboratorijas, iepazinās ar zinātnisko un tehnisko bāzi, kā arī laboratoriju darbu. Rektore prof. Irēna Kokina sniedza īsu ieskatu par DU infrastruktūru, studiju un pētniecības virzienu daudzveidību, jaunu studiju programmu izstrādi un citiem prioritārajiem mērķiem.

Vizītes laikā DU vadībai bija iespēja izteikt savas bažas un ierosinājumus, lai veiksmīgāk noritētu izglītības kvalitātes veicināšanas procesi reformu laikā. Zinātņu prorektors prof. Arvīds Barševskis aktualizēja jautājumus, kas saistīti ar gaidāmo studiju virzienu akreditāciju 2019. gadā. Viņš uzsver, ka pašlaik reģions var lepoties ar pilnībā modernizēto un sakārtoto infrastruktūru, bet tomēr jūtams cilvēkresursu un jauno speciālistu trūkums. Diskusiju laikā tika pārrunātas tendences augstākajā izglītībā, kā arī skarta pašreizējās “kompetenču izglītības” ieviešana un tās lielākie izaicinājumi, kas tiešā mērā skar tās DU studiju programmas, kas sagatavo pedagogus.

Informāciju sagatavoja DU SSAD

Foto: A.Barševskis