Sabiedriskā transporta padome konceptuāli atbalstīja Autotransporta direkcijas sagatavotos priekšlikumus attiecībā uz maršrutu tīkla sadalījumu lotēs

2018.gada 6. aprīlī, Sabiedriskā transporta padome konceptuāli atbalstīja Autotransporta direkcijas sagatavotos priekšlikumus attiecībā uz maršrutu tīkla sadalījumu lotēs laika periodam no 2021. līdz 2030. gadam.

Tādējādi drīzumā paziņojums par 2019. gadā organizēto konkursu tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī. Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika atbalstīts Autotransporta direkcijas priekšlikums, kas paredz sadalīt visu reģionālo autobusu maršrutu tīklu 17 daļās. Padome lēma, ka nobīde var būt divu maršrutu tīkla daļu ietvaros, un tas nozīmē, ka maksimālais to skaits var sasniegt 19. Tāpat tika atbalstīts lēmums slēgt līgumu uz 10 gadiem ar pārvadātājiem, kas uzvarēs konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada. Konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada tiks izsludināts jau 2019. gadā, un aprīļa pirmajā pusē ES Oficiālajā Vēstnesī plānots publicēt paziņojumu par gaidāmo konkursu.

Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika atbalstīts arī reģionālā maršrutu tīkla apjoms 2019. gadam, un tas sastāda 79,2 miljonus kilometru gadā. Nākamā gada maršrutu tīkla apjoms plānots nedaudz mazāks par to, kāds tika apstiprināts šim gadam. Viena gada ietvaros maršrutu tīkla apjoms var mainīties 5% apmērā, balstoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu un finansējuma apmēru.

Līdz šim veiktas izmaiņas 28 reģionālajos maršrutos, un plānots, ka tuvākajā laikā grozījumi gaidāmi vēl 13 maršrutos. Visi plānošanas reģioni iesniedza VSIA “Autotransporta direkcija” ierosinājumus attiecībā uz maršrutu tīkla izmaiņām. Ierosinājumi, ko līdz šim VSIA “Autotransporta direkcija” ir saņēmusi, aptver aptuveni vienu ceturto daļu no tā apjoma, kas reģioniem tika iesniegti. Kopumā gan veiktie, gan drīzumā gaidāmie grozījumi samazinājuši nobraukumu par vairāk nekā 645 tūkstošiem kilometru gadā. Šobrīd turpinās saskaņošanas darbi par izmaiņu veikšanu arī citās maršrutu tīkla daļās.