Rugājos notikusi uzņēmēju tikšanās ar Latgales SEZ administrāciju

Ar mērķi informēt Ziemeļlatgales uzņēmējus par  Latgales SEZ sniegtajām priekšrocībām, Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem darba devējiem un aktualitātēm  no “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” kā arī citiem jautājumiem, šodien, 8.maijā, Rugāju tautas namā notika informatīva tikšanās.

Tikšanās laikā, Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičš, klātesošos uzņēmējus informēja par Latgales SEZ piedāvāto atbalstu uzņēmējiem un to iespējām, kā arī par reģiona uzņēmējdarbības vides aspektiem.

Plašāka informācija par Latgales SEZ atrodama Latgales plānošanas reģiona internet vietnē: www.lpr.gov.lv, tel. 26511047.