Riebiņos, Aglonā un Preiļos mācīsies dzīvot un ceļot zaļi!

Riebiņu novada pašvaldība ir viens no septiņiem partneriem, kas 2018. gada maijā uzsākuši realizēt Projektu Nr. LLI – 349 “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), ko līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam. 

Projekta mērķis ir attīstīt reģiona pievilcību kopīgi uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus, tādējādi palielinot Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā pierobežas  apmeklētāju skaitu.

Projekta ERAF finansējums: 525 469,95 EUR, savukārt Riebiņu novada pašvaldības kopējais projekta budžets sastāda 57 364.52 EUR, no kuriem pašvaldības un valsts līdzfinansējuma daļa ir 15%(8 604.68 EUR).

Projekta īstenošanas laiks: 02.05.2018. – 01.11.2019.

Projektā iesaistījušies 7 partneri no Latvijas un Lietuvas: Preiļu novada dome uzņēmusies vadošā partnera lomu, Riebiņu novada dome, Aglonas novada dome, Moletai pašvaldība, Anīkšču pašvaldība, Panevēžas pašvaldība, Gražutes un Sartu reģionālā parka direkcija.

Ekotūrisma attīstības veicināšanai projekta ietvaros tiks uzlabota ūdens objektu infrastruktūra un to pieejamība personām ar invaliditāti (iegādāti ratiņkrēsli pludmalei, dūņu sūkņu komplekti un niedru pļāvēji ūdens tīrīšanai, uzstādītas pontonu laipas, āra aprīkojums vingrošanai), tiks radīti jauni ekotūrisma produkti, tādējādi palielinot apmeklētāju skaitu pierobežas reģionā. Projekta aktivitāšu ietvaros tiks aktualizēti vides aizsardzības jautājumi, tūrisma speciālistus, bērnus, ģimenes ar bērniem, vietējos iedzīvotājus un tūristus iesaistot piedzīvojumu nometnēs, tūrisma festivālos un praktiskajos semināros. Pirmā nometne plānota šovasar, no 15. – 22. jūlijam Aglonā, kurā piedalīsies arī 4 Riebiņu novada bērni vecumā no 12 – 14 gadiem. Savukārt 4. augustā projekta ietvaros tiks rīkots Eko festivāls – Rušonas ezera svētki atpūtas bāzē “Silmalas”.

Projekta laikā tiks apzināta ekotūrisma situācija un tās attīstības iespējas Latvijas un Lietuvas pierobežā. Jau šajā rudenī, piedaloties tūrisma ekspertiem no Latvijas un Lietuvas, tiks izstrādāti 3 jauni kopīgi ekotūrisma maršruti pa Latgali un Aukštaitiju, no kuriem viens būs piemērots personām ar invaliditāti.
Lai dažādotu atpūtas iespējas pie ūdeņiem, tiks iegādāts aprīkojums brīvā laika pavadīšanai, ņemot vērā arī tā pielietošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas izvēlējušies ceļot. Attīstot tūrisma pakalpojumu piedāvājumu Riebiņu novadā, tiks iegādātas 3 laivas, 3 ūdens velosipēdi, 3 katamarāni, 25 glābšanas vestes, 4 ūdens atrakciju bumbas, kā arī motorlaiva. Sabalunkos kempings Gražutes reģionālajā parkā kļūs par pirmo pilnīgi pielāgoto atpūtas vietu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Aicinām iedzīvotājus un novada viesus sekot līdzi informācijai un iesaistīties projekta aktivitātēs!

Sīkāka informācija par projektu un Programmu pieejama tīmekļa vietnē www.latlit.eu, kā arī Riebiņu novada pašvaldības vietnē www.riebini.lv., projekta kooridnatore Riebiņu novadā: Antra Meluškāne, antra.meluskane@riebini.lv