Rēzeknes pilsētā un novadā ir vajadzīgs darbaspēks

Rēzeknes pilsētā un novadā ir sakārtota infrastruktūra, kas sekmē esošo un jauno uzņēmumu attīstību un pieejamību, līdz ar to tiek veidotas jaunas darbavietas ar konkurētspējīgu atalgojumu. Par to 15. jūnijā Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatorei Astrīdai Leščinskai un Uzņēmējdarbības centra vadītājam Andrim Kucinam pastāstīja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un novada domes pārstāvji.

Vizītes mērķis Rēzeknē bija tikties ar pilsētas un novada speciālistiem, lai pārrunātu reemigrācijas jautājumus un sniegto pakalpojumu klāstu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tiem, kas vēlas atgriezties. Abās pašvaldībās tiek sniegts plašs atbalsts ģimenēm ar bērniem.  Kā atzina izglītības pārvaldes speciālisti, izglītības iestādēs rindu nav. Tāpat bērniem tiek nodrošināts līdzfinansējums ēdināšanai un bezmaksas nokļūšanai līdz mācību iestādei. Pašvaldības sniedz atbalstu skolēnu vasaras nometnēm un nodarbinātībai.

Rēzeknē darbojas 12 pirmsskolas izglītības iestādes, 6 vispārizglītojošās vidusskolas, Valsts ģimnāzija, Katoļu vidusskola, Valsts poļu ģimnāzija, Vakara vidusskola (iespēja attālināti iegūt vidējo izglītību bez vecuma ierobežojuma) un Logopēdiskā internātpamatskola. Turklāt Rēzeknes novada teritorijā darbojas 40 izglītības iestādes. Pēc pamatskolas vai vidusskolas absolvēšanas mācības var turpināt Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā. Augstāko izglītību iedzīvotāji var iegūt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Baltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiālē.

Kopš 2012. gada Rēzeknē darbojas Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „Zeimuļs”, kas rīko aktivitātes bērniem un jauniešiem no 4 līdz 25 gadu vecumam, ir arī nodarbības, kurās piedalās bērni un viņu vecāki. Arī novada bērni aktīvi piedalās svētkos, konkursos, ģimenes darbnīcās, foto izstādēs, sporta pasākumos, kā arī apmeklē koncertus. Pieaudzis ir arī pieprasījums baseina nodarbībībām Rēzeknes pilsētā.

Pašvaldībās veiksmīgi tiek īstenots projekts “Proti un dari”, attīstot jauniešu prasmes un veicinot, viņu iesaisti izglītībā un nodarbinātībā. Jaunieši apgūst dažādas prasmes un iemaņas.

Diskusijas laikā pašvaldību pārstāvji norādīja, ka gan pilsētas gan novada uzņēmumiem ir nepieciešami kvalificēti darbinieki, jo vietējie uzņēmumi strauji attīstās, radot jaunas darba vietas.

Rēzeknes novadā ir attīstīta daudzpusīga un plaša uzņēmējdarbība pārsvarā lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai. Daudzas darba vietas nodrošina metālapstrādes rūpnīca SIA „LEAX Rēzekne” un kokapstrādes uzņēmums” Verēms “. Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju aktivitāti, nodibinājums „LEARN” – Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā rīko projektu konkursu ar mērķi finansiāli atbalstīt projektus jaunu mikrouzņēmumu veidošanai un attīstībai.

Rēzeknē attīstās daudznozaru tautsaimniecība – rūpniecība, transports, tirdzniecība u.c. Rūpniecības struktūrā dominē metālapstrādes uzņēmumi, kā arī pārtikas produktu ražošanas un kokapstrādes uzņēmumi. Lielākie darba devēji Rēzeknes pilsētā ir Rēzeknes slimnīca, Rēzeknes gaļas kombināts, SIA “Ceļi un tilti”, u.c. Uzņēmējdarbības atbalstam un biznesa vides uzlabošanai Rēzeknē darbojas vairākas institūcijas, tajā skaitā Rēzeknes Speciālā ekonomiskā zona, Latvijas Dara devēju konfederācija, Zinātnes un tehnoloģiju parks, Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Rēzeknes nodaļa u.c.

Šodien Rēzekne ir Latgales kultūras un garīgais centrs un otra lielākā pilsēta novadā, iedzīvotājus un viesus piesaista Latgales vēstniecība GORS, Rehabilitācijas centrs “Rāzna”, Lūznavas muiža, tūrisma un aktīvā atpūta, kā arī āra baseins zem klajas debess! Pašreiz tiek būvēts Olimpiskais centrs, pēc pāris gadiem Rēzeknē būs pieejama slidotava un mūsdienīga viesnīca.