Rēzeknes novada uzņēmēji dalās ar savu pieredzi

Rēzeknes novada Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkts, 8. Augustā Dricānos un 9. Augustā Maltā organizēja pasākumu jauniešiem “Kafija ar uzņēmēju”, kuru apmeklēja  arī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji.

Pasākuma galvenā mērķauditorija ir jaunieši, uzņēmējdarbības uzsācēji, piedzējuši uzņēmēji. Līdz ar to katrā tikšanās reizē piedalījās dažāda vecuma un nodarbes pārstāvji, lai draudzīgā atmosfērā dalīties ar domām, idejām un viedokli par uzņēmējdarbības uzsākšanu, iespējām attīstīties Latgales laukos.

Viena no pasākuma aktivitātēm bija darbs grupās, kur dalībnieki izteica savās domas par to, kā varētu attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. Dalībnieki izvērtēja jau esošus uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus, gan ieteica iespējamos jaunus mehānismus. Kā nozīmīgs atbalsts jaunu un esošu biznesu attīstībai visbiežāk tika minēta iespēja saņemt kvalificētu finanšu, juridiskās jomas speciālistu bezmaksas konsultācijas.

Diskusiju laikā tika izvērtēti “plusi” un “mīnusi” lai uzsāktu savu saimniecisku darbību, kā arī tika runāts par to, kāpēc joprojām daudzi izvēlās tomēr neuzsākt savu uzņēmējdarbību. Biežākais iemesls tam tika ninētas cilvēka bailes un neziņa.

 

Ziņu sagatavoja Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra speciālisti