Rēzeknes novada pašvaldību apmeklē Itālijas, Portugāles un Grieķijas pašvaldību pārstāvji

5.maijā Rēzeknes novada pašvaldību apmeklēja Itālijas, Portugāles un Grieķijas pašvaldību pārstāvji, kas Latvijā uzturas projekta “Youth Inclusive Enterpreneurship” ietvaros. Viesi tikās ar Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Monvīdu Švarcu un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Annu Jaudzemu. Monvīds Švarcs pastāstīja par Rēzeknes novadu, informējot, ka sāpīgs jautājums, kā daudzviet Eiropā, ir bezdarbs.

Lai risinātu problēmu, skolās ir izveidota programma, kas aicina skolēnus veidot savus uzņēmumus, viesiem stāstīja Monvīds Švarcs: ”Mēs mācām skolēnus, kā pašam veidot biznesu, nevis meklēt darbu, tādējādi audzinot topošo uzņēmēju. Četrās novada skolās strādā biznesa konsultanti, kas māca, kā reģistrēt skolēnu mācību uzņēmumus, kā kārtot dokumentus, organizēt biznesa stratēģiju, bet mācību gada beigās arī veikt uzņēmuma likvidāciju, lai būtu pilna izpratne par uzņēmumu darbu.”

Projekta “Youth Inclusive Enterpreneurship” pārstāvji Rēzeknes novadā strādās kopā ar izglītības – uzņēmējdarbības kontaktpunktu komercdarbības speciālistiem, kā arī apmeklēs Lūznavas muižu, iegriezīsies ģitāru muzejā un podnieku darbnīcās.

Diānas Seleckas teksts un foto