Rēzeknes novadā noritējušas projekta “Open Leadership” apmācību cikla pirmās divas dienas

2018. gada 6. jūnijā ūdens tūrisma attīstība centrā “Bāka” un 7. jūnijā Lūznavas muižā Latgales pašvaldību pārstāvji piedalījās apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” pirmo divu dienu programmā, kas norisinājās projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros.

Apmācībās piedalījās pārstāvji no Aglonas, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Viļakas, Viļānu novada pašvaldības, Daugavpils un Rēzeknes pilsētas pašvaldības un Latgales plānošanas reģiona.

Apmācību pirmajās dienās tika pārspriesti lielākie izaicinājumi, ar ko saskaras pašvaldības, kā arī skatīta vadītāju loma sabiedriskās domas un pašvaldības tēla veidošanā LEAN vadības sistēmas kontekstā. Dalībnieki iepazinās ar dažādām pieejām pašvaldības resursu optimizēšanā un pašvaldības vīzijas realizācijā.

6. jūnija prezentācija

7. jūnija prezentācija

10 dienu apmācību cikls “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” paredzēts visu līmeņu pašvaldību vadītājiem. Jau šī gada 27. un 28. jūnijā Riebiņu novada kultūras centrā notiks apmācību cikla trešā un  ceturtā diena, kuru galvenā tēma ir pašvaldību cilvēkresursi, to attīstība un optimizācija.
Turpmākajās apmācību dienās jūlijā un augustā tiks skatīti jautājumi par pašvaldību sadarbību ar dažādām klientu grupām, LEAN rīkiem pašvaldības darbā, kā arī pašvaldības darba izvērtēšanas un uzlabojumu plānošanu.

 

Pasākumi tika īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.