Rēzeknes dome aicina pieteikties sociālai akcijai personām ar funkcionāliem traucējumiem

Rēzeknes pilsētas dome līdz 31. maijam aicina pieteikties uz mājokļa vides pielāgošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā deklarētām personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir noteikta 1. un 2. invaliditātes grupa.

Iesniegumus ar lūgumu veikt mājokļa vides pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem lūdzam iesniegt Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļā (107. kabinetā, Zemnieku ielā 16A).

Plašāku informāciju var saņemt, zvanot Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājai Inesei Niperei pa tālruni 26639222.