Rēzeknē tiksies Latgales Sociālo dienestu vadītāji

Latgales plānošanas reģions šī gada 19.janvārī aicina projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (DI) iesaistīto sadarbības partneru Sociālo dienestu vadītājus un citus interesentus piedalīties informatīvajā sanāksmē par sociālo pakalpojumu organizēšanu un sniegšanas kārtību DI projekta mērķa grupām.

Sanāksme notiks 2018.gada 19.janvārī  plkst. 11.00 – 14.00 Rēzeknes novada domē, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē.

Darba kārtība:

  1. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar FT.
  2. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar GRT.
  3. Sociālo pakalpojumu organizēšanas kārtība: 1) gadījumos, ja pakalpojumus personām nodrošina pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji;

2) gadījumos, ja sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pašvaldība iepērk saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

  1. Atskaitīšanās kārtība kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem saņemšanai.
  2. DI aktualitātes un pašvaldību problēmjautājumi deinstitucionalizācijas procesā.

 Dalībai sanāksmē lūdzam pieteikties līdz 16. janvārim plkst.10:00, atsūtot informāciju (dalībnieka vārds, uzvārds, pārstāvētā pašvaldība / iestāde, amats un kontaktinformācija) uz e-pastu: sarmite.teivane@lpr.gov.lv.