Rēzeknē atklāts atjaunotais Komunālās ielas posms

Ceturtdien, 30. augustā, tika atklāts Komunālās ielas pārbūvētais posms no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, līdz ar ko noslēdzās Komunālās ielas atjaunošanas būvdarbu otrā kārta.

Atklāšanas pasākumā, kura ietvaros tika pārgriezta sarkanā lente, piedalījās Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA), objekta būvdarbu veicēju SIA “Ceļi un Tilti”, tehniskā projekta autoru SIA “Firma L4”, būvuzraugu SIA “BaltLine Globe”, kā arī Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka tas ir pirmais ekspluatācijā nodotais ES struktūrfondu finansētais projekts, kura mērķis ir jaunu darba vietu radīšana, un tas ir būtisks pavērsiens pilsētas attīstībā.

Objekts tiek realizēts projekta “Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru. II kārta” ietvaros un tā mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai, atbilstoši Rēzeknes pilsētas domes attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām. Līgums par būvdarbiem ar SIA “CEĻI UN TILTI” tika parakstīts 2017.gada 29.jūnijā un tā cena ir 573 604,60 eiro bez PVN.

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Komunālās ielas pārbūve 658 m posmā no Viļakas ielas un 532 m posmā no Atbrīvošanas alejas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve šajos ielas posmos.

Noslēgumam tuvojas arī pirmās kārtas būvniecība “Komunālās ielas rekonstrukcija Rēzeknē, 1.kārta (no Viļakas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Nr.564)”, būvnieks SIA “LATGALIJA”, kuras atklāšana paredzēta septembra sākumā.

Kopumā projektā plānoto darbību rezultātā tiks atbalstīti 6 komersanti, radītas 25 jaunas darba vietas un piesaistītas papildus nefinanšu investīcijas 1 785 360 eiro apmērā.

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Kārlis Pozņakovs, karlis.poznakovs@rezekne.lv