Rēzeknē aicina pieteikties līdzfinansējumam māju energoefektivitātes pasākumiem un renovācijai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Ņemot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieku lūgumus, Rēzeknes pilsētas dome līdz 22. jūnijam pagarinājusi pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai, ar mērķi – nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus, kā arī dzīvojamo māju renovācijas pasākumus.

Kā informēja Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldes vecākā speciāliste-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos Lilija Gavare, līdzfinansējumam var pieteikties daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās dzīvokļa īpašums ir iegūts saskaņā ar likumiem “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, “Par dzīvokļa īpašumu” un “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”.

Atbalstāmās izmaksas:

 • energoaudita veikšana un tehniskā projekta dokumentācijas izstrāde;
 • piebraucamo ceļu un gājēju celiņu renovācija;
 • bērnu rotaļu laukumu renovācija/būvniecība;
 • pagalmu apgaismojuma rekonstrukcijas vai izbūves darbi.

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas energoaudita veikšanai – 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 355,72 eiro;
 • projektiem, kas tiks finansēti no KPFI un Eiropas Savienības fondiem, tehniskā projekta dokumentācijas izstrādei – 95%, bet ne vairāk kā 2800 eiro pēc augstāk minētā finansējuma saņemšanas vai energoefektivitātes darbu uzsākšanas.

Līdzfinansējums mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem projektiem:

 • mājas piebraucamo ceļu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma renovācijai – līdz 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
 • mājas ceļu servitūta seguma renovācijai – līdz 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām;
 • bērnu rotaļu laukumu ierīkošana vai esošo laukumu renovācija – līdz 95% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 7000 eiro;
 • pagalmu apgaismojuma rekonstrukcijas vai izbūves darbi – 50% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām.

Pieteikumu ar pielikumiem jāiesniedz līdz 2018. gada 22. jūnijam (ieskaitot). Pirms iesniegšanas aicinām shēmas precizēt Pilsētas saimniecības pārvaldē.

Papildus informācija: Rēzeknes pilsētas domē Pilsētas saimniecības pārvaldē, Atbrīvošanas aleja 93, 104. kabinetā, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30.

Kontaktpersonas:

 • L.Gavare – vecākā speciāliste-konsultante nekustamo īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos, tālrunis uzziņām: 646 07649;
 • R.Adamovičs – pagalmu apgaismojuma rekonstrukcijas vai izbūves darbu jautājumos, tālrunis uzziņām: 646 07624;
 • Z.Baltadonis – piebraucamo ceļu un gājēju celiņu renovācija/būvniecības jautājumos, tālrunis uzziņām: 646 076423;
 • U.Neimanis – tehniskā projekta dokumentācijas izstrādes jautājumos, tālrunis uzziņām: 646 07631.

Līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar 2008. gada 14. marta Rēzeknes pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 7 „Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”.