Remigrācijas process Latgalē norit veiksmīgi: arī viļānieši vēlas atgriezties mājās

 Pēdējo gadu laikā uz Viļāniem ir atgriezušās vairākas ģimenes no Vācijas, Portugāles un Lielbritānijas. Par to, tikšanās laikā ar remigrācijas koordinatori Latgalē, pastāstīja Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova.

Diskusijā par remigrantu iespējām atgriezties Viļānos piedalījās domes vadība un pieaicinātie dažādu jomu speciālisti. Tika runāts par bērniem, jauniešiem, ģimenēm un pensionāriem. Uz tikšanos bija ieradusies arī nevalstiskās organizācijas “Patvērums „Drošā māja”” Latgales konsultante Ilze Čāmāne, lai pārrunātu sadarbības iespējas un pieejamo pakalpojumu klāstu reemigrantu ģimenes locekļiem, kas ir trešo valstu pilsoņi.

Viļānu novadā bērniem tiek nodrošināta izglītības pieejamība. Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē un bērnu dārzā “Bitīte” rindu nav, līdz ar to remigrantu bērni tur tiek savlaicīgi uzņemti. Dekšāres pamatskolā tiek realizētas trīs mācību programmas. Viļānu vidusskolā mācības notiek latviešu un krievu plūsmā. Skolā tiek veiksmīgi īstenots projekts “Pumpurs”, kura ietvaros remigrantu bērni saņem bezmaksas latviešu valodas papildstundas. Brīvajā no mācībām laikā bērniem ir iespēja apmeklēt Mūzikas un mākslas skolu, kur viņi apgūst pamatprasmes mūzikas instrumentu spēlē un iemaņas vizuāli plastiskajā mākslā, bibliotēku, Viļānu vidusskolas Bērnu un jauniešu centru. Rēzeknes Tehnikuma Viļānu filiālē var apgūt elektriķa, automehāniķa un mazumtirdzniecības komercdarbinieka specialitātes. Skolā ir moderna mācību bāze, kura ar katru gadu pilnveidojas, pateicoties dažādu starptautisku projektu atbalstam.

Kopš 2016.gada Viļānu novada pašvaldība īsteno projektu “PROTI un DARI” ar mērķi attīstīt jauniešu prasmes, veicināt viņu iesaisti izglītībā, aroda apguvē. Kā pastāstīja Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova šajā projektā veiksmīgi tiek iesaistīti ne tikai vietējie jaunieši, bet arī tie, kas ir atgriezušies no ārzemēm. Apgūst skaistumkopšanas, floristikas iemaņas, kā arī iegūst dažādas autovadītāja kategorijas.

Konsultācijas par darba iespējām viļānieši var saņemt NVA Rēzeknes filiālē.  Vakances, sludinājumi, izsoles un zemes noma tiek publicētas pašvaldības mājas lapā www.vilani.lv.

Šobrīd pilsētā dominē apkalpojošās sfēras uzņēmumi. Lielākie uzņēmumi Viļānu novadā ir: SIA “Vlakon” (grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve), AS “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” (augkopība un lopkopība, elektroenerģijas ražošana un elektroenerģijas tirdzniecība, izveidota Viļānu biogāzes koģenerācijas stacija), SIA “Laumiņa 1” (pārtikas veikals), AS “Stružānu kūdras fabrika” (kūdras ieguve), AS “Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” (augkopība un lopkopība, piena lopkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lauksaimnieciskie pakalpojumi, medniecība, mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana, pētījumu un eksperimentu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs), SIA “Kņavas Granulas” (elektroenerģija), Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Viļāni” (piena produktu, olu, pārtikas eļļu un tauku vairumtirdzniecības pakalpojumi), SIA “Unko R” (kravu pārvadāšanas pakalpojumi), SIA “Viļānu lauktehnika” (zāģēta un ēvelēta koksne), u.c.

Brīvas nišas uzņēmējdarbībā ir ēdināšanas jomā, jo pilsētā pašreiz nav nevienas ēdnīcas.

Jau 25 gadus katra mēneša otrajā svētdienā pilsētā notiek amatnieku tirgus, kur pulcējas pircēji un pārdevēji no tuvākas un tālākas apkaimes.

Viļānos tiek īstenots projekts „Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados”. Tā laikā pārbūvē Centrālo un Tevenānu ielu ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību un sakārtot infrastruktūru. Paralēli šim projektam remontdarbi par Ceļu fonda un Viļānu novada pašvaldības līdzekļiem noris arī uz tilta pār Maltas upi pie Ornicāniem.

Vietējiem iedzīvotājiem tiek nodrošināta sociālā palīdzība un veselības aprūpe. Novadā darbojas Viļānu slimnīca, ģimenes ārstu prakses, feldšeru – vecmāšu punkti, ir pieejami arī zobārstniecības pakalpojumi.

Iecienītākā atpūtas vieta ir Lakstīgalu salā, kur atrodas brīvdabas estrāde, notiek ne tikai pilsētas, bet arī novada mēroga pasākumi. Iespēju izsekot novada vēsturei dažādos vēstures posmos sniedz Viļānu Novadpētniecības muzejs.

Viļānu baznīca un tās apkārtne mūsdienās ir kļuvusi par ievērojamu svētceļojuma vietu. Baznīcas teritorijā gida pavadībā ir iespējams apskatīt vairākas kapelas, rožu dārzu, baznīcas pagrabus, Rožukroņa dārzu un skulptūras baznīcas.

Viļāni ir viena no Latgales pērlēm, kur dzīvot saskaņā ar sevi un dabu. Iedzīvotāji viens otru pazīst un atbalsta. Savukārt pašvaldība labiekārto novada teritorijas un attīsta infrastruktūru, lai piesaistītu uzņēmējus un radītu jaunas darba vietas.