Remigrācijas pilotprojekta ietvaros uz Daugavpili ir atgriezušās jau sešas ģimenes

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar Daugavpils pilsētas domes remigrācijas projekta vadītāju Jolantu Ūzuliņu, lai pārrunātu Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas remigrācijas pilotprojekta gaitu Daugavpilī, kas ir pilotpašvaldība Latgalē. 

Daugavpils ir iespēju pilsēta, kas sniedz plašu pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem. Šī remigrācijas pilotprojekta ietvaros, aizbraukušie daugavpilieši sazinās gan ar remigrācijas koordinatori, gan projekta vadītāju, izrādot interesi par nodarbinātības, izglītības, veselības aprūpes un mājokļa jautājumiem pilsētā. Remigrantu prombūtnes laikā, kas ir mērāma jau gandrīz gadu desmitā, daudz kas ir mainījies.  Pilsēta manāmi attīstījusies un pašvaldības iespējas arī.

Kā norādīja Astrīda Leščinska, kopš šī gada marta viņa ir uzrunājusi 144 Daugavpils iedzīvotājus, 25 izrādījuši interesi paši, kopumā sagatavoti 47 piedāvājumi un saziņa turpinās. Šobrīd remigrācijas pilotprojekta ietvaros uz Daugavpili ir atgriezušās 6 ģimenes un vēl desmit plāno to izdarīt tuvākajā nākotnē.

Daugavpilieši izrāda interesi par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu dzimtajā pilsētā. Daudziem ir iecere piedalīties Latgales plānošanas reģiona izsludinātajā uzņēmējdarbības projektu konkursā remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē. Pieteikumus savām biznesa idejām var iesniegt līdz 25.septembrim. Plašāka informācija par konkursu pieejama šeit.

Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, šī gada oktobrī rīkos diskusiju forumu “Remigrācija Latgalē”, uz kuru tiks aicināti VARAM, Daugavpils pilsētas domes un NVA pārstāvji, kā arī biedrības un uzņēmēji. Diskusijas laikā tiks apzināta projekta gaita, sasniegtie mērķi, pārrunāti turpmākie uzdevumi un sagatavoti priekšlikumi.

Kontaktinformācija:

Astrīda Leščinska, Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore, e-pasts: astrida.lescinska@lpr.gov.lv.

Jolanta Ūzuliņa, Daugavpils pilsētas domes remigrācijas projekta vadītāja, e-pasts: jolanta.uzulina@daugavpils.lv.