Reemigrācijas procesā ir svarīgs atbalsts arī trešo valstu pilsoņiem.

Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska tikās ar nevalstiskās organizācijas “Patvērums „Drošā māja”” Latgales konsultanti Ilzi Čāmāni, lai pārrunātu sadarbības iespējas un pieejamo pakalpojumu klāstu reemigrantu ģimenes loceklim, kas ir trešo valstu pilsonis.

Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska norāda, ka interesi par atgriešanos Latvijā izrāda arī ģimenes, kuras viens no locekļiem ir trešo valstu pilsonis. Lai sniegtu atbalstu šādos gadījumos, reemigrācijas koordinatore sadarbojas ar Informācijas centru iebraucējiem (ICI) Daugavpilī.

Kā pastāstīja Ilze Čāmāne, visbiežāk ārvalstu pilsoņi interesējas par migrācijas, nodarbinātības, biznesa un ģimenes jautājumiem, kā arī par iespējām apgūt latviešu valodu.

ICI ārvalstu pilsoņiem nodrošina iespēju bezmaksas saņemt daudzpusīgu atbalstu klātienē, ar informatīvā tālruņa starpniecību vai elektroniski. Visi pakalpojumi Centrā tiek nodrošināti trīs valodās – latviešu, krievu un angļu valodā. Nepieciešamības gadījumos konsultāciju laikā tiek piesaistīti reto valodu tulki vai valodas zinātāji ar šādām valodu prasmēm kā: dari, farsi, puštu, urdu, arābu, franču, tadžiku, kurdu, pundžabi, ķīniešu, turku, uzbeku, hindi, spāņu, tamilu, bengāļu, vjetnamiešu, armēņu un citas.

Tos, kuri vēlas Latvijā dzīvot, mācīties, strādāt vai veidot savu biznesu – ICI speciālisti aicina izmantot noderīgu un praktisku resursu – tīmekļa vietni www.integration.lv. Tajā ir iespējams iegūt praktiskas atbildes uz dažādiem jautājumiem, kā arī smelties aktuālu informāciju, piemēram, par latviešu valodas apguves un integrācijas kursiem, par pasākumiem, kurus rīko dažādas organizācijas no visas Latvijas.

Informācijas centra iebraucējiem darbību Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros nodrošina un attīsta NVO „Patvērums „Drošā māja””. Centru līdzfinansē Eiropas Savienība.