Realizēts projekts “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai”

Riebiņu novada dome ir realizējusi projektu “Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju resursu aizsardzībai“ Zivju fonda pasākumā “Sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tajā skaitā publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem” .

Projekta mērķis bija informēt sabiedrību par pasākumiem Riebiņu novada ūdenstilpņu zivju aizsardzības nodrošināšanai un zināšanu līmeņa paaugstināšanai par ieviesto licencēto makšķerēšanu, uzstādot 5 informatīvos stendus Riebiņu novada Rušonas pagasta Zolvas (Zalvu), Eikša, Kategrades, Rušona un Jāšezera krastos.

Projekta ietvaros tika uzstādīti 5 lielie informatīvie stendi pie Rušonas pagasta Zolvas (Zalvu), Eikša, Kategrades, Rušona un Jāšezera krastos. Uz stendiem izvietota informācija  par makšķerēšanu, Riebiņu novada ezeros mītošajām zivju sugām, iekļauti makšķerēšanas nolikuma galvenie un svarīgākie punkti, informācija par makšķerēšanas licenču iegādi, atzīmētas tuvākās naktsmītnes un tūrisma objekti, ceļu tīkls.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 5493.40, no kuriem zivju fonda finansējums EUR 4669.39 un  pašvaldības līdzfinansējums EUR 824.01.