Puse no 2018.gada balvām “Balva Cilvēka izaugsmei” nonāk Latgalē!

Piektdien, 14.decembrī svinīgi tika godināti “Balva Cilvēka izaugsmei” laureāti.

Balva tiek piešķirta, lai godinātu Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par ieguldījumu cilvēka izaugsmē.

Balvai ir četras kategorijas, kas akcentē  ieguldījumu sociālās atbildības, izglītības, veselības un bērnu labklājības jomās. Divas no balvām nonāca izcilu latgaliešu, savu novadu patriošu rokās.

Balvu kategorijā „Par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē” saņēma biedrība “Krāslavas māmiņu klubs”. Tā tika pasniegta biedrības pārstāvēm Danai Lahtinovai un Ievai Maļinovskai.

Riebiņu novada Galēnu pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Anna Kupre balvu saņēma kategorijā „Par izcilu ieguldījumu izglītībā”. 

Marika Ģederte – Kategorijā „Par sociālo atbildību” .“ Starptautiskās Kosmetaloģijas koledžas dibinātāja” Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība. Children’s Palliative Care Society patronese.

Liene Dambiņa – Kategorijā „Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā”. Bērnu slimnīcas fonds valdes priekšsēdētāja.

Konkursa patrons Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis: “Balvu konkurss “Balva Cilvēka izaugsmei” aptver daudzas Latvijas ilgtermiņa attīstībai nozīmīgas jomas, savukārt katra nominācija izceļ kāda cilvēka, uzņēmuma vai organizācijas nozīmīgo darbu sabiedrības labā. Esmu gandarīts par katra ieguldījumu un par to, cik lieliski, gudri un uzņēmīgi cilvēki dzīvo Latvijā!”

Pasākumu padarīja iespējamu sadarbības partneri, sponsori un atbalstītāji: AbbVie, Altum, Hamids Ladvejardi ar ģimeni, Maxima, United States Embassy – Riga, LatviaAmCham LatviaLatvijas Pilsoniskā alianse/ Civic Alliance – Latvia

Latgales plānošanas reģions un tā Attīstības padome sveic Annu Kupri, Danu Lahtionovu un Ievu Maļinovsku ar augstā apbalvojuma saņemšanu!