Prof. Irēna Kokina svinīgā inaugurācijas ceremonijā stājas DU rektores amatā

2018. gada 22. maijā Daugavpils teātra Lielajā zālē notika Daugavpils Universitātes (DU) rektores profesores Irēnas Kokinas inaugurācijas ceremonija. Tajā piedalījās Latvijas valdības pārstāvji, Latvijas valsts universitāšu un augstskolu rektori, DU vadība, darbinieki un studenti, kā arī aicinātie viesi.

Svinīgās ceremonijas laikā akadēmiķis profesors Arvīds Barševskis, kas DU rektora amatā bija kopš 2007. gada, nododot rektora amata ķēdi rektorei profesorei I.

Kokinai, uzsvēra: “Rektora ķēde simbolizē universitātes vienotību: katrs posmiņš tajā ir saistīts ar nākamo. Pārtrūkst viens, zūd ķēdes vienotības būtība. Tas ir tradīciju pārmantošanas ceļš. Un mūsu universitātei gandrīz simts gadu laikā veidojušās tradīcijas ir svarīgi pārmantot un attīstīt tālāk. Rektora darbs ir misija, kuru ne vienmēr novērtē kolēģi un līdzcilvēki. Taču šī misija ir jānes, līdzīgi kā ķēde ar visu tās atbildības smagumu”.

Saņemot rektora ķēdi, rektore profesore I. Kokina nodeva svinīgo zvērestu, solot: cienīt DU tradīcijas; aizstāvēt tās personāla un studējošo intereses; veicināt DU kā zinātniskās pētniecības un augstākās izglītības centra turpmāko attīstību, veidojot intelektuālo bāzi reģiona un valsts attīstībai; rūpēties par darba kvalitāti un efektivitāti visās DU struktūrvienībās; rūpēties par DU prestižu, nodrošināt studentiem kvalitatīvu un Eiropā atzītu akadēmisko un profesionālo izglītību; atbalstīt akadēmiskā personāla zinātnisko darbu un radošumu; rūpēties par DU organizācijas kultūras attīstību, cienot gan individuālās, gan organizācijas vērtības; pret visiem izturēties godīgi un taisnīgi; rūpēties, lai katrs lepotos ar savu piederību Daugavpils Universitātei.

Pēc svinīgā zvēresta nodošanas, runu teica Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta Direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone. Vēlāk vārds apsveikumam tika dots Latvijas valsts universitāšu un augstskolu rektoriem.

Informāciju sagatavoja DU SSAD