Preiļu novads tiek atzinīgi novērtēts darbā ar jaunatni

7.decembrī Madonas Kultūras namā tika aizvadīts Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2018” uzvarētāju godināšanas pasākums. Pasākumā piedalījās arī Preiļu pašvaldības pārstāvji, saņemot atzinību divās kategorijās:  kategorijā “Straujākais lēciens darbā ar jaunatni attīstībai pašvaldībā (2017.–2018. gadā)” un kategorijā “Darbīgākais jauniešu centrs (2017.–2018. gadā)” – Jauniešu centrs “Četri”.

Konkurss tiek organizēts reizi divos gados ar mērķi izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību pašvaldībām, darbā ar jaunatni iesaistītajām personām, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni, par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tāpat mērķis ir paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižu.

Preiļu novada Jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva pauž gandarījumu, ka visas Latvijas mērogā ir atzinīgi novērtēts paveiktais darbā ar jaunatni Preiļu novadā. “Novērtējums apliecina to, ka uzsāktais virziens ir pareizs un Preiļu novads ar katru gadu kļūst aizvien pievilcīgāks un draudzīgāks jaunatnei”, uzsver S.Ančeva.

Preiļu novada Jauniešu centra “Četri” vadītāja Santa Ancāne–Novikova piebilst, ka šī gada laikā ir aizvadītas daudzveidīgas, kvalitatīvas un kuplāk apmeklētas aktivitātes un pasākumi. Lai veicinātu pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, sekmētu jauniešu iniciatīvas, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, šogad tika apstiprināta Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes konsultatīvā padome un izveidota Preiļu novada Jauniešu dome.

Viens no būtiskiem jauniešu līdzdalības aspektiem ir arī lietderīgas brīvā laika aktivitātes. To, ka pilsētā sāk uzlaboties jauniešu dzīves kvalitāte, veidojot jauniešiem atbalstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas, vēlmes un līdzdalību, apliecina novembra Preiļu novada domes sēdē pieņemtais deputātu lēmums par skeita un velo laukuma izveidi laukumā iepretim Jauniešu centram “Četri” un Preiļu Galvenajai bibliotēkai.

Jolanta Upeniece, Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore; t. 65307321 m. 26491947; www.preili.lv