Preiļu novadā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītie aktīvi veido jaunas līdzdalības formas

Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam ietvaros Preiļu novada jauniešu centrs “ČETRI” šovasar realizē projektu “Kopā varam!”.

Ideja par jauniešu sadarbības un iesaistes formu dažādošanu un paplašināšanu Preiļu novadā brieda jau pāris gadus, bet nebija nepieciešamā atbalsta un zināšanu, lai novadā taptu Jaunatnes konsultatīvā padome un jauniešu dome. Šovasar tas varēja sākt īstenoties, pateicoties projekta “Kopā varam!” finansējumam un atbalstam.

Projekta ietvaros 19.jūnijā jauniešu centrā “ČETRI” notika tikšanās un  apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Apmācības vadīja iedvesmojošā un zinošā lektore, jaunatnes darbinieks Anna Īviņa un IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte Alma Brinkmane. Speciālisti, kuri novadā savā darbā strādā ar jauniešiem iepazinās ar iespējām un izaicinājumiem, ko dod Jaunatnes konsultatīvā padome, diskutēja un apsprieda, vai tāda ir nepieciešama novadā, kā arī apsprieda iespējamo jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumu un dalībnieku sastāvu. Tikšanās bija ļoti sekmīga un tika izveidots gan Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums, gan sastāvs, kurš augusta sākumā tika iesniegts Preiļu novada domē apstiprināšanai.

Lielākā projekta “Kopā varam!” aktivitāte norisinājās Preiļu novada Aizkalnē no 2018.gada 22.līdz 24.augustam – 3 dienu neformālās apmācības 24 jauniešiem, kurās jaunieši apguva daudz teorētisku un praktisku zināšanu par projektu vadības, līderības, prezentēšanas, vērtību, komandas veidošanas un citām tēmām. Jaunieši strādāja dažādās darba grupās un apsprieda jauniešu domes veidošanas nepieciešamību, vērtību un līdzdalības sniegtās iespējas un izaicinājumus. Trīs dienu intensīvās apmācības vadīja profesionāli un zinoši jauniešu izaugsmes treneri no “JĀdara!” – Vineta Saulīte un Dainis Zaltans. Apmācību laikā jaunieši izveidoja uzmetumu jaunatnes domes nolikumam, paši izveidojās kā komanda, kā arī izstrādāja idejas aktivitātēm un projektiem, kurus gada laikā plāno realizēt. Protams, arī brīvais laiks tika pavadīts jautri, aktīvi un omulīgi – bija gan ugunskurā ceptas desiņas, gan ugunskura zupa un citi gardumi, gan sportiskas aktivitātes, gan draudzības un jautrības  vakari.

Darbs pie Jaunatnes konsultatīvās padomes un jauniešu domes izveides ir sācies sekmīgi un enerģiski, arī plāni nākotnei ir reālistiski un cerīgi. Jauniešu centrā “ČETRI”, Kārsavas ielā 4, Preiļos jau 30.augustā plkst.13:00 norisināsies Jauniešu Domes izveides pirmā tikšanās, kurā tiks plānots un izveidots jauniešu domes nolikums un dalībnieku sastāvs, kurš iespējams jau septembrī tiks apstiprināts Preiļu novada domes sēdē. Jauniešu Domes sastāvā var pieteikties un piedalīties jebkurš Preiļu novada jaunietis no 13 – 29 gadiem.

Jauniešu domes un konsultatīvās padomes regulāra sadarbība un kopīgs darbs veidos vienotu informatīvo un atbalsta sistēmu jaunatnes darbam un jauniešiem Preiļu novadā. Tiks radīta labvēlīgāka vide un lielākas iespējas jauniešiem visā novadā, kā arī  veidosies “tilts” sadarbībai starp pieaugušajiem un jauniešiem.

 

 

 

 

Projekta vadītāja:

Santa Ancāne-Novikova

29327010